FI EN
Finlands Akademi beviljar över 30 miljoner euro till forskningsinfrastrukturer som främjar högklassig vetenskap

Finlands Akademi beviljar över 30 miljoner euro till forskningsinfrastrukturer som främjar högklassig vetenskap

18.1.2019

Finlands Akademi har beslutat om finansiering på sammanlagt 32,4 miljoner euro för att stärka forskningens infrastrukturer. Finansieringen fördelas mellan 21 infrastrukturer och 22 organisationer. Finansieringen beviljas för stärkande och uppgradering av nationellt betydelsefulla infrastrukturer som främjar högklassig vetenskaplig forskning. Bland finansieringsmottagarna finns två nya initiativ som inte finns med i Finlands vägvisare för forskningsinfrastrukturer.

De finansierade forskningsinfrastrukturerna bidrar bl.a. till forskningen om bioekonomi, genomik och kvantteknik, den teknologiska utvecklingen inom havsforskning, och tjänster för långtidslagring av och tillgång till forskningsdata.

Finansieringen utlystes i våras och sammanlagt inkom 58 ansökningar. Ansökningarna bedömdes i en panel som bestod av tolv internationella sakkunniga. Infrastrukturer som finns med på Finlands vägvisare för forskningsinfrastrukturer fick sammanlagt 25,4 miljoner euro, internationella infrastrukturer där Finland är medlem fick 4,8 miljoner euro och nya infrastrukturinitiativ fick 3,1 miljoner euro.

Kommittén för forskningens infrastrukturer vid Finlands Akademi fattade finansieringsbesluten vid sina möten i december 2018 och januari 2019. Besluten tog också hänsyn till den mellanutvärdering av strategin och vägvisaren för forskningsinfrastrukturer som gjordes i fjol.

Forskningsinfrastruktur är den reserv av instrument, apparater, datanät, databaser, material och tjänster som möjliggör forskning i olika faser. Forskningsinfrastrukturer kan vara centraliserade, dvs. förlagda till ett ställe, distribuerade eller virtuella, och de kan bilda helheter och nätverk som kompletterar varandra.

Kommittén för forskningens infrastrukturer följer och utvecklar forskningsinfrastrukturverksamheten i Finland och internationellt, beslutar om valet och finansieringen av infrastrukturprojekt och svarar för uppföljningen av finansierade projekt.

 

Mer information

Mer information

Finansieringsbeslut

Finlands Akademi, kommunikationen
Aino Laine, kommunikationsplanerare
tfn 0295 335 007
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning i samhället. Vi vill bidra till att stärka den finländska forskningens förnyelseförmåga och göra forskningen mångsidigare och mer internationell. Vi skapar förutsättningar för forskarutbildning och forskarkarriären, ökar det internationella forskningssamarbetet och arbetar för att forskningsresultaten ska kunna nyttiggöras. Vår verksamhet omspänner samtliga vetenskapsgrenar. Vi finansierar forskning med 458 miljoner euro år 2019. En del av Akademins stöd till forskning finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus. Vi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet.

Senast ändrad 7.11.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »