FI EN

Finlands Akademi beviljar 13 miljoner euro för att bygga och utveckla forskningsinfrastrukturer

10.12.2019

Is sitt möte den 9 december 2019 har kommittén för forskningens infrastrukturer vid Finlands Akademi beviljat 12,8 miljoner euro för att bygga och utveckla nationella forskningsinfrastrukturer. Finansiering beviljades till tio forskningsinfrastrukturer. Kommitténs andra finansieringsbeslut fattas den 21 januari 2020. Akademin är beredd att finansiera ansökningar för vårutlysningen 2019 för infrastrukturer med cirka 21 miljoner euro totalt. 

Finansiering för forskningsinfrastrukturer förstärker biologisk bilddiagnostik, biobanksverksamhet och det nationella laboratoriet för virusvektorer. Den stöder forskningsförutsättningar för bioekonomi, socialundersökning, kvantforskning, mikro- och nanoteknik och utveckling av högklassiga forskningsmiljöer. Ytterligare stöder finansiering verksamhet hos forskningsinfrastrukturen ICOS-ERIC:s högkvarter i Finland. 

Bland de tio finansierade infrastrukturerna var även två nya infrastrukturer: Infrastrukturen för kemisk bilddiagnostik (Quantitative chemically-specific imaging infrastructure for material and life sciences, qCSI), som fick 1,6 miljoner euro och infrastrukturen för kartläggning av den allmänna opinionen (Finnish Research Infrastructure for Public Opinion, FIRIPO), som fick 774 000 euro. 

I infrastrukturen för kemisk bilddiagnostik ingår Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet och LUT universitetet. I infrastrukturen för kartläggning av den allmänna opinionen ingår Åbo Akademi, Tammerfors universitet och Åbo universitet. 

Finlands Akademi finansierar anskaffning och grundande av nationellt viktiga infrastrukturer som främjar högklassig vetenskaplig forskning samt stärkande och utvidgande av existerande infrastrukturer. 

Forskningens infrastrukturer är alla de instrument, apparater, data, material och tjänster som möjliggör forskningsarbete, stöder forskningssamarbete samt stärker forsknings- och innovationskapaciteten. Forskningsinfrastrukturer kan vara centraliserade eller decentraliserade helheter, virtuella strukturer eller en kombination av dessa.

 

Mer information:

 

Finlands Akademi, kommunikationen
Juho Karjalainen, kommunikationsplanerare
tfn 0295 335 007, fornamn.efternamn(at)aka.fi

 

Finlands Akademi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet. Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Vi finansierar forskning med 458 miljoner euro år 2019. En del av vårt stöd till vetenskaplig forskning finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus intäkter.   År 2019 är vinstmedlens andel av Akademins totala stödsumma 70,7 miljoner euro.

Senast ändrad 11.12.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »