FI EN

Nya kliniska forskare inom hälsoforskning

30.5.2018

Finlands Akademis forskningsråd för hälsa beviljade idag bidrag för tio nya anställningar som klinisk forskare. Finansieringen utlystes i samband med Akademins septemberutlysning 2017. Den totala finansieringen uppgår till ca 2,4 miljoner euro.

Akademin mottog 39 ansökningar om bidrag anställning som klinisk forskare. Beviljandegraden var således drygt 25 procent.

Bidraget är avsett för att stödja den kliniska forskarens deltidsforskning i form av finansiering för lön och forskning. Bidraget kan sökas av en läkare eller annan sakkunnig inom hälso- och sjukvården som har en doktorsexamen och som är sysselsatt med kliniskt arbete. Kliniska forskare spelar en viktig roll i samordningen av det kliniska patientarbetet och forskningen.

Genom kliniskt patientarbete kan man identifiera viktiga problem inom patientarbetet. Den tid som finns tillgänglig för forskning kan dessutom användas för att hitta lösningar genom forskning till förmån för patienter. Forskningsrådet för hälsa vill framhäva vikten av att stödja kliniska forskare och förbättra förutsättningarna för klinisk forskning i Finland.

”De bästa ansökningarna är av hög internationell kvalitet, men forskningsrådet är lite bekymrat över det begränsade antalet nya sökande”, säger forskningsrådets ordförande, professor Mika Rämet.

De viktigaste kriterierna vid valet av kliniska forskare är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet, det kliniska genomslaget och forskarens karriärutveckling.

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet. Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Vi finansierar forskning med 444 miljoner euro år 2018. En del av vårt stöd till vetenskaplig forskning finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus intäkter. År 2018 är vinstmedlens andel av vår totala stödsumma 70,7 miljoner euro.

Senast ändrad 7.11.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »