FI EN

Mångsidigt stöd från Finlands Akademi för forskning om artificiell intelligens

31.1.2018

I slutet av 2017 beviljade Finlands Akademi över 13 miljoner euro i programbaserad finansiering för forskning om artificiell intelligens. Inom ICT 2023-programmet beviljade Akademin drygt sex miljoner euro i finansiering för forskningsprojekt och inom akademiprogrammet AIPSE (Nya tillämpningar av artificiell intelligens inom forskningen kring fysikaliska vetenskaper och teknik) sju miljoner euro.

Finlands Akademi och Business Finland (f.d. Tekes) samordnar forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023 i syfte att förbättra kunskaperna inom databehandling och främja det vidsträckta utnyttjandet av IKT-baserade lösningar i Finland. Akademiprogrammet AIPSE i sin tur främjar utnyttjandet av artificiell intelligens inom forskningen kring fysikaliska vetenskaper och teknik.

Betydelsen av olika databaserade metoder inom forskning, förvaltning och industri ökar ständigt. Exempelvis utvecklingen av artificiell intelligens har gått snabbt framåt. Det som drivit fram den snabba utvecklingen är dels framstegen inom maskininlärning, mönsterbaserad igenkänning, statistik, informationsutvinning samt beräkningsmässig och programvarustyrd databasteknik, dels den exponentiella ökningen av datakraften. De metoder som har utvecklats inom området artificiell intelligens har breda tillämpningsmöjligheter även inom vetenskapen.

Forskningsexempel: biomedicinsk maskininlärning, beräkningsmässig forskning om nanomaterial, prognostiserande av skördenivåer

Bland ICT 2023-programmets finansieringsmottagare finns ett konsortium som leds av professor Tapio Pahikkala (Åbo universitet) och som utvecklar nya matematiska maskininlärningsmetoder. Projektets mål är att utnyttja nya slags optimeringsalgoritmer för att ta fram bättre maskininlärningsmetoder som används inom biomedicin. Professor Aki Vehtari (Aalto-universitetet), professor Antti Honkela (Helsingfors universitet) och professor Arto Klami (Helsingfors universitet) fick ICT 2023-finansiering för ett projekt som ska ta fram lösningar för bedömningen av kvaliteten hos varierande approximeringar samt förbättra dessa metoders noggrannhet. För att kunna utnyttjas inom artificiell intelligens måste dessa metoder vara beräkningsmässigt kraftiga och pålitliga. Metoderna tas fram med öppen källkod, så resultaten kommer att kunna utnyttjas av alla de som tillämpar datavetenskapliga metoder.

Inom AIPSE-programmet beviljades finansiering bl.a. till forskningsprofessor Pirjo Peltonen-Sainio (Naturresursinstitutet) och FiDiPro-professor Hiroshi Mamitsuka (Aalto-universitetet) för ett projekt som ska utveckla beräkningsmässiga metoder för att effektivera matproduktionen. Projektets mål är att förbättra prognostiseringen av skördenivåer och kvaliteten av skördesimulationer genom att utnyttja nya datatyper, såsom satellitbilder.

Akademiprofessor Hannu Häkkinen (Jyväskylä universitet) och professor Tommi Kärkkäinen (Jyväskylä universitet) fick AIPSE-finansiering för att leta efter ett genombrott inom beräkningsmässig forskning kring nanomaterial. Forskningens resultat kan bidra till att utveckla nya nanopartiklar som kan användas bl.a. inom biologisk avbildning, katalysreaktioner och biologiska sensorer.

Mer information

  • programchef Tommi Laitinen, tfn 0295 335 057, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • programchef Tuomas Katajarinne, tfn 0295 335 067, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • ledande vetenskapsrådgivare Juha Latikka, tfn 0295 335 058, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finansierade projekt

Finlands Akademi, kommunikationen
Vesa Varpula, webbinformatör
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet. Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Vi finansierar forskning med 436 miljoner euro år 2018. En del av vårt stöd till vetenskaplig forskning finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus intäkter. År 2018 är vinstmedlens andel av vår totala stödsumma 70,7 miljoner euro.

Senast ändrad 31.1.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »