FI EN

Finlands Akademis aprilutlysning 2018 nu på webben

1.3.2018

Utlysningstexten för Finlands Akademis aprilutlysning 2018 har nu lagts ut på webben på finska, svenska och engelska. Det som är nytt är att man redan nu kan logga in på e-tjänsten för att lämna in sin ansökan. Tidigare har e-tjänsten öppnat först i april.

I aprilutlysningen 2018 ingår bl.a. finansiering inom det nya akademiprogrammet Media och samhälle (MediaSoc) och finansiering för internationella forskningsprojekt inom ramen för akademiprogrammet Mineraltillgångar och materialersättning (MISU). Finansiering kan också sökas inom programmet ICT 2023, denna gång under temat Bortom 5G-system.

Också finansiering för forskningsinfrastrukturer kan sökas. I utlysningen FIRI 2018 ingår finansiering för infrastrukturer som ingår i Finlands vägvisare, nya infrastrukturinitiativ och övriga infrastrukturer utanför vägvisaren. Observera att FIRI-utlysningens ansökningstid går ut först i maj.

I vårens utlysning ingår också finansiering för NSF-stipendiater för forskning i Finland.

Akademin vill stödja forskningens internationalisering. Vi beviljar bl.a. mobilitetsersättningar inom forskningsprojekt för forskning utomlands och erbjuder finansiering för att anställa utländska forskare och forskare som återvänder till Finland.

Du kan lämna in din ansökan i e-tjänsten fr.o.m. idag, den 1 mars. Ansökningstiden går ut den 25 april kl.16.15finsk tid.

Finansiering som kan sökas i april 2018

  • Akademiprogrammet Media och samhälle (MediaSoc)
  • Kompletterande utlysning för internationella projekt inom akademiprogrammet Mineraltillgångar och materialersättning (MISU)
  • Forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023: Bortom 5G-system
  • Finansiering för NSF-stipendiater för forskning i Finland
  • Finansiering för forskningsinfrastrukturer (FIRI 2018); obs. stänger 22.5.2018 kl. 16.15 finsk tid; ett infomöte om utlysningen ordnas 16.3.2018

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet. Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Vi finansierar forskning med 444 miljoner euro år 2018. En del av vårt stöd till vetenskaplig forskning finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus intäkter. År 2018 är vinstmedlens andel av vår totala stödsumma 70,7 miljoner euro.

Senast ändrad 2.3.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »