FI EN

Finlands Akademi valde 12 nya forskardoktorer inom hälsoforskning

18.6.2018

Finlands Akademis forskningsråd för hälsa har idag beslutat att finansiera tolv nya anställningar som forskardoktor vid finländska universitet och forskningsinstitut. Den totala finansieringen uppgår till 3,3 miljoner euro. Beviljandegraden (dvs. hur stor andel av ansökningarna som finansierades) var 10 procent.

Forskningsrådet lät 13 paneler bedöma sammanlagt 120 ansökningar om forskardoktorsbidrag som inlämnades inom Akademins utlysning i september.

Vid besluten betonades forskningsplanens vetenskapliga kvalitet. Andra viktiga kriterier var forskningens genomslag och förnyelse. Forskningsrådet ägnade särskild uppmärksamhet åt de sökandes kvalifikationer och möjligheter att utvecklas mot en självständig forskarkarriär. Särskild vikt lades också vid internationell forskarmobilitet redan i forskardoktorsstadiet.

”I ansökningarna syntes klart den internationella dimensionen av forskningen. Genom arbete i en högkvalitativ forskningsmiljö utomlands kan forskarna stärka sina samarbetsnätverk. Konkurrensen var åter mycket hård, och finansieringen gick till de mest lovande forskarna, som också hade en utmärkt forskningsplan”, säger forskningsrådets ordförande, professor Mika Rämet.

De finansierade forskarna ska undersöka bl.a. tidig upptäckt av diabetisk njursjukdom med hjälp av urinprov, den molekylära motiliteten hos malariaparasiter, ärftliga regleringsmekanismer som ökar risken för fetma, hjärtmuskelsjukdom i barndomen och vårdsystem för äldre. Läs samtliga projektbeskrivningar här.

Mer information

  • lista över beviljade bidrag
  • ledande vetenskapsrådgivare Aki Salo, tfn 0295 335 104, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • ledande vetenskapsrådgivare Sirpa Nuotio, tfn 0295 335 082, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
Vesa Varpula, webbinformatör
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet. Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Vi finansierar forskning med 444 miljoner euro år 2018. En del av vårt stöd till vetenskaplig forskning finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus intäkter. År 2018 är vinstmedlens andel av vår totala stödsumma 70,7 miljoner euro.

Senast ändrad 7.11.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »