FI EN

Finlands Akademi stöder utvecklingen av forskningsinfrastrukturer med 12 miljoner euro

11.12.2018

Kommittén för forskningens infrastrukturer vid Finlands Akademi har beviljat sammanlagt 12 miljoner euro till utvecklingen av nationella och internationella forskningsinfrastrukturer. Åtta forskningsinfrastrukturer får finansiering. Kommittén fattar fler finansieringsbeslut om 2018 års utlysning vid sitt möte i januari.

Avancerade forskningsinfrastrukturer med etablerad verksamhet beviljades totalt 8,9 miljoner euro. Med finansieringen förnyas och förstärks finländska biobanker, medicinsk diagnostisk avbildning, Finlands Artdatacenter, musgenbanken, uppföljningssystemet för växthusgaser och partikelfysikforskningen. Dessa forskningsinfrastrukturer finns på Finlands forskningsinfrastrukturers vägvisare.

Även två nya infrastrukturer fick finansiering: Infrastrukturen för tryckt intelligens och Forskningsinfrastrukturen för framtidens trådlösa nät beviljades tillsammans 3,1 miljoner euro. I Infrastrukturen för tryckt intelligens (Printed Intelligence, PII) deltar Uleåborgs universitet, Teknologiska forskningscentralen VTT och Tammerfors tekniska universitet. I Forskningsinfrastrukturen för framtidens trådlösa nät (Research Infrastructure for Future Wireless Communication Networks, FUWIRI) deltar Uleåborgs universitet, Teknologiska forskningscentralen VTT, Aalto-universitetet och Tammerfors tekniska universitet.

Finlands Akademi finansierar anskaffning och etablering av forskningsinfrastrukturer som är nationellt betydelsefulla och främjar högklassig vetenskaplig forskning. Man finansierar även förstärkning och utvidgning av befintliga tjänster.

Med forskningsinfrastrukturer avses medel, utrustning, datanät, databaser och material samt tjänster som möjliggör forskning i olika faser. De kan vara koncentrerade, decentraliserade eller virtuella och de kan bilda helheter och nätverk som kompletterar varandra.

 

 

Mer information

  • ledande vetenskapsrådgivare Merja Särkioja, Finlands Akademi, tfn 0295 335 111, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Outi Ala-Honkola, Finlands Akademi, tfn 0295 335 029, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Akademins finansieringsbeslut

Finlands Akademi, kommunikationen Aino Laine, kommunikationsplanerare tfn 0295 335 007 fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. År 2018 finansierar akademin forskning för 444 miljoner euro. En del av Finlands Akademis stöd till vetenskaplig forskning finansieras genom vinstmedel från penningspel. Andelen vinstmedel som Akademin använder för vetenskapsfrämjande verksamhet uppgår till 70,7 miljoner euro år 2018.

Senast ändrad 11.12.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »