FI EN

Finlands Akademi öppnar riktad satsning på yngre generationens forskare

6.9.2018

Finlands Akademi öppnar riktad satsning på yngre generationens forskare

I statens budgetproposition för 2019 höjs Finlands Akademis understödsfullmakter till vetenskaplig forskning med 25 miljoner euro. Den extra finansieringen riktar sig särskilt till unga forskare. Läs mer i Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande (29.8.2018).

Finlands Akademi har därför beslutat att rikta högst 25 miljoner euro till forskare som hör till den yngre forskargenerationen, som har gjort snabba framsteg i forskarkarriären och som uppskattas ha stor potential att bidra till forskningens förnyelse.

Finansieringen riktas genom att öppna en riktad utlysning av akademiprojektsbidrag för den yngre forskargenerationen. Utlysningen genomförs som en del av Akademins septemberutlysning, som öppnar på måndag.

Akademiprojektsbidrag är finansiering för att anställa en forskningsgrupp. Målet med akademiprojekten är att främja forskningens kvalitet, vetenskapliga och allmänna genomslag, mångfald och förmåga till förnyelse. Vi vill ge forskare en möjlighet att genomföra vetenskapligt ambitiös forskning på internationell nivå som eftersträvar nya genombrott och möjliggör samarbete med de främsta internationella grupperna.

Den sökande (dvs. forskningsprojektets ansvariga ledare) måste vara en forskare på professors- eller docentnivå. Vid bedömningen fästs särskild uppmärksamhet vid den sökandes meriter under de fem senaste åren samt vid hens potential att bidra till forskningens förnyelse.

Mer information om utlysningen finns på Akademins webbplats på sidorna Septemberutlysningen 2018 och Nytt i septemberutlysningen 2018.

Regeringen fattade beslut om innehållet i statens budgetproposition för 2019 under budgetförhandlingarna den 29 augusti. I besluten ingår välkomna investeringar i finansieringen av forskning i Finland. Finansieringen av forskning och innovationer höjs permanent med totalt 112 miljoner euro.

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen, kommunikationsdirektör
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet. Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Vi finansierar forskning med 444 miljoner euro år 2018. En del av vårt stöd till vetenskaplig forskning finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus intäkter. År 2018 är vinstmedlens andel av vår totala stödsumma 70,7 miljoner euro.

Senast ändrad 6.9.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »