FI EN

Finlands Akademi och Utrikesministeriet stöder mångsidig utvecklingsforskning med 3,5 miljoner

24.10.2018

Finlands Akademi och Utrikesministeriet har beviljat finansiering för fem nya forskningsprojekt som ska genomföras inom ramen för akademiprogrammet för utvecklingsforskning. Finansieringen uppgår till totalt 3,5 miljoner euro.

Forskningen inom akademiprogrammet för utvecklingsforskning är mångvetenskaplig och problembaserad forskning som beskriver och tolkar utvecklingens olika dimensioner, hjälper oss att se de faktorer som hindrar utvecklingen och söker medel med vilka dessa hinder kan undanröjas. Programmets projekt ska generera ny forskningskunskap om globala utvecklingsfrågor. Forskningen är till fördel för utvecklingsländer och utnyttjar finländskt kunnande.

På det praktiska planet är målet att ta fram dels sådan kunskap som behövs då man löser problem t.ex. inom hälsovård, naturresurser, ekonomi och utbildning, dels kunskap om internationella, nationella och kulturella system och de begränsningar och möjligheter de innebär för utvecklingen.

De första sju projekten till akademiprogrammet för utvecklingsforskning valdes i februari 2018; de beviljades totalt 5,8 miljoner euro i finansiering. Projekten och hela programmet startade i början av mars.

De fem nya projekten finansieras tack vare Utrikesministeriets tilläggsfinansiering och de forskar kring följande teman: unga människors övergång från studier till arbete i Mellanöstern och Nordafrika, förnybara energikällor och energiomvandlingen i Kuba, säkra spannmål genom toxiners bindemedel, konfliktlösning inom skogsförvaltningen i Tanzania samt jämställdhet som demokrati i förändring.

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
Aino Laine, kommunikationsplanerare
tfn 0295 335 007
fornamn.efternamn(at)aka.fi

 

Finlands Akademi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet. Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Vi finansierar forskning med 444 miljoner euro år 2018. En del av vårt stöd till vetenskaplig forskning finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus intäkter. År 2018 är vinstmedlens andel av vår totala stödsumma 70,7 miljoner euro.

Senast ändrad 24.10.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »