FI EN

Finlands Akademi beviljade projektmedel för kultur- och samhällsvetenskaplig forskning

5.6.2018

Forskningsrådet för kultur och samhälle vid Finlands Akademi har idag beslutat att 53 forskningsprojekt får dela på totalt ca 24,4 miljoner euro som beviljas i form av akademiprojektsbidrag. Bidragen beviljas i regel för fyra år och kan användas för forskargruppens löner, forskningskostnader samt nationellt och internationellt samarbete.

Akademiprojektsbidrag är forskningsrådet för kultur och samhälles viktigaste finansieringsinstrument för att främja forskningens genomslag och förnyelse. Ungefär hälften av forskningsrådets årsbudget används för akademiprojektsbidrag.

Ansökningarna bedömdes av internationella expertpaneler. I de paneler som sammankallades av forskningsrådet för kultur och samhälle deltog 164 bedömare från olika länder; kvinnornas andel var 48 procent.

”Då en ansökan går igenom den kollegiala bedömningsprocessen får den ett bedömningsutlåtande. Detta utlåtande spelar en central roll i forskningsrådets beslutsfattande. Forskningsrådets primära fokus låg på forskningsplanernas vetenskapliga kvalitet. Andra betydelsefulla beslutskriterier var forskningens genomslag och förnyelse,” berättar forskningsrådets ordförande, professor Anneli Anttonen.

Finansiering beviljades på bred front inom de forskningsområden som forskningsrådet för kultur och samhälle representerar. I enlighet med principerna för öppen vetenskap och forskning ska samtliga publikationer, data och material (inkl. metadata och metoder) som tas fram inom forskningsprojekten göras tillgängliga för fortsatt användning.

Som en del av Akademins pågående arbete för att utveckla bedömningsverksamheten testade man en modell i den här utlysningen där panelerna både betygsatte och rangordnade (endast ansökningar med betyg 5 eller 6) ansökningarna. Forskningsrådet utnyttjade denna information i sina beslut.

Forskningsrådet framhävde också vikten av internationellt samarbete och mobilitet, interdisciplinär forskning, etiskt hållbar forskning, vetenskapliga genombrott och nya mångvetenskapliga forskningsämnen och infallsvinklar.

Mer information

  • lista över beviljade bidrag
  • vetenskapsrådgivare Satu Huuha-Cissokho, tfn 0295 335 075, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Riitta Launonen, tfn 0295 335 059, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Helena Vänskä, tfn 0295 335 036, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet. Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Vi finansierar forskning med 444 miljoner euro år 2018. En del av vårt stöd till vetenskaplig forskning finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus intäkter. År 2018 är vinstmedlens andel av vår totala stödsumma 70,7 miljoner euro.

Senast ändrad 5.6.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »