FI EN

35 projekt får akademiprojektsbidrag av Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap och miljö

29.5.2018

Forskningsrådet för biovetenskap och miljö vid Finlands Akademi har idag beviljat akademiprojektsbidrag till 35 forskningsprojekt, varav ett är ett konsortium mellan två sökande. Den totala finansieringen uppgår till ca 18 miljoner euro.

Forskningsrådet lät 13 paneler bedöma sammanlagt 215 ansökningar om akademiprojektsbidrag som inlämnades i Akademins septemberutlysning 2017. Beviljandegraden (dvs. hur stor andel av ansökningarna som beviljades bidrag) var 16,3 procent. Omkring en tredjedel av de finansierade forskarna är kvinnor.

”Största delen av projektansökningarna höll mycket hög vetenskaplig kvalitet, och forskningsrådet kunde endast finansiera en liten del av dem. Forskningsrådets finansieringsprinciper är av särskild betydelse då beslut fattas beträffande vetenskapligt likvärdiga ansökningar”, säger forskningsrådets ordförande, professor Kai Lindström.

Det viktigaste finansieringskriteriet är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet, men det finns också andra riktlinjer som inverkar på forskningsrådets finansieringsbeslut.

Forskningsrådet strävar efter att stödja initiativ som bidrar till vetenskaplig förnyelse och projekt med stark potential för genomslag. Ett ytterligare mål är att stödja lovande forskare som har en uppåtgående karriär samt att främja jämställdheten inom forskningen. Konsortieparter ska hålla samma vetenskapliga nivå som konsortieledaren.

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
Vesa Varpula, webbinformatör
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet. Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Vi finansierar forskning med 444 miljoner euro år 2018. En del av vårt stöd till vetenskaplig forskning finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus intäkter. År 2018 är vinstmedlens andel av vår totala stödsumma 70,7 miljoner euro.

Senast ändrad 7.11.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »