FI EN

Utlysningstexten för Finlands Akademis septemberutlysning 2017 har nu lagts ut på webben

13.7.2017

Utlysningstexten för Finlands Akademis septemberutlysning 2017 finns nu tillgänglig på Akademins webbplats på svenska. De finska och engelska språkversionerna publicerades förra veckan.

Du kan lämna in din ansökan i e-tjänsten fr.o.m. fredag den 1 september. Ansökningstiden går ut onsdag den 27 september kl. 16.15 finsk tid. Observera att vissa bidragsformer har en avvikande ansökningstid.

Du kan ansöka om finansiering för att anställa en forskningsgrupp, antingen med ett valfritt tema (såsom i akademiprojektsbidrag) eller för temabunden forskning (såsom i akademiprogram och riktade utlysningar). Du kan också ansöka om bidrag för din egen lön för forskning med ett valfritt tema (t.ex. bidrag för anställning som akademiforskare eller forskardoktor) eller finansiering för att stödja forskningsmiljöer (t.ex. RSF:s matchande bidrag för Horisont 2020).

Vi uppmuntrar till mångsidig internationell forskarmobilitet

Akademins forskningsbidrag kan utnyttjas för forskning utomlands och för att återvända till Finland medan finansieringsperioden pågår. Ansökans vetenskapliga meriter bedöms också utifrån de internationella och nationella samarbetskontakter och den forskarmobilitet som presenteras i ansökan.

Internationell rörlighet och erfarenhet av olika forskningsmiljöer är speciellt viktiga för forskare av den yngre forskargenerationen för att stärka forskningens kvalitet och främja forskarkarriären. Därför förutsätter vi att forskardoktor- och akademiforskarsökande byter forskningsmiljö efter att de beviljats bidrag eller att de har tidigare erfarenhet av forskning i en annan arbetsmiljö. Som sökande ska du motivera hur din tidigare eller kommande (fullgjord senast i slutet av september 2017) mobilitet främjar dina kvalifikationer som forskare.

Preciserade riktlinjer för öppen vetenskap

All akademifinansierad forskning ska följa principerna för god vetenskaplig praxis. Till dessa principer hör främjande av öppen vetenskap, jämställdhet och lika behandling, korrekt behandling av forskningsetiska frågor och beaktande av immateriella rättigheter. Också principerna för hållbar utveckling bör beaktas.

Dessutom förutsätter vi att alla vetenskapliga referentgranskade artiklar som producerats med vår finansiering i fortsättningen görs fritt tillgängliga via open access-publikationskanaler.

Forskare kan publicera med grön eller gyllene open access. Grön open access innebär att forskningsrönen görs fritt tillgängliga genom parallellpublicering i ett publikationsarkiv som upprätthålls av forskarens egen organisation eller någon annan pålitlig aktör. Gyllene open access innebär att vetenskapliga artiklar publiceras i rena open access-tidskrifter som är fritt tillgängliga på webben. Avgifter för publicering med gyllene open access kan inkluderas i projektets forskningskostnader som finansieras av Akademin. Du kan också ansöka om finansiering för att täcka avgifter för publicering med hybrid open access. Vi vill dock betona att hybridpublicering bara är en tillfällig lösning under en övergångsperiod innan en helt öppen publicering införs.

Forskningsdata som tagits fram med finansiering från Akademin ska göras fritt tillgängliga via viktiga nationella eller internationella arkiv så snabbt som möjligt efter att forskningsresultaten publicerats. Detta förutsätter också att forskningsplatser ser till att forskarna får all nödvändig handledning och tillgång till lagringsinfrastruktur.

Under kommande finansieringsomgång kommer vi att utveckla vår bedömningsprocess bl.a. så att vi förnyar de internationella bedömarnas roll. Meningen är att panelerna skulle både betygsätta och rangordna ansökningarna. Forskningsrådens beslutanderätt när det gäller själva finansieringsbeslutet kommer inte att ändra.

Finansiering som kan sökas i september 2017

Finansiering för forskningsgrupper

A. Forskning med valfritt tema

 • Akademiprojektsbidrag, alla forskningsområden; ansök senast 27.9.2017

B. Temabunden forskning

 • Akademiprogrammet för utvecklingsforskning; ansök senast 16.10.2017
 • Akademiprogrammet för nya tillämpningar av artificiell intelligens inom fysikaliska vetenskaper och teknik; ansök senast 27.9.2017
 • Akademiprogrammet ARKTIKO: gemensam utlysning inom arktisk forskning tillsammans med ryska RFBR; ansök senast 11.9.2017

Finansiering för enskilda forskare; ansök senast 27.9.2017

 • Bidrag för anställning som akademiforskare
 • Bidrag för anställning som forskardoktor
 • Bidrag för anställning som klinisk forskare
 • Finansiering för internationell forskarmobilitet baserad på bilaterala avtal

Finansiering för forskningsmiljöer

 • Rådet för strategisk forsknings matchande bidrag för Horisont 2020; kan sökas fortlöpande under året
Senast ändrad 13.7.2017
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »