FI EN

Utlysningstexten för FA:s aprilutlysning 2017 nu på webben på finska och engelska

8.3.2017

Utlysningstexten för Finlands Akademis aprilutlysning 2017 har nu lagts ut på webben på finska och på engelska. Den svenska versionen publiceras senare i mars.

I aprilutlysningen ingår bl.a. bidrag för anställning som akademiprofessor och två nya akademiprogram: Strålningsdetektorer som främjar hälsa och säkerhet (RADDESS) och Forskning för hälsan (TERVA).

Dessutom utlyses finansiering inom tre teman som ingår i forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023. Akademin inbjuder också ansökningar om finansiering för NSF-stipendiater för forskning i Finland.

Finansiering att söka för 15 anställningar som akademiprofessor

Bidraget för anställning som akademiprofessor är avsett för ansedda forskare i internationell toppklass som genom sin vetenskapliga verksamhet kraftigt förväntas inverka på det omgivande vetenskapliga samfundet och på samhället överlag. Målet är att finansiera högst 15 nya akademiprofessorer inom 2017 års aprilutlysning.

Ansökan sker i två steg. Nytt är att ansökningarna i båda stegen bedöms genom internationell kollegial bedömning, dvs. peer review. Finansieringsbesluten fattas i juni 2018.

Noggrannare villkor gällande forskningsetik och mobilitetsrapportering

I samband med aprilutlysningen 2017 har Akademin justerat vissa forskningsetiska principer. Enligt ett beslut av Akademins styrelse kan Akademin låta bli att behandla en ansökan om den sökande har funnits skyldig till oredlighet i forskningen under de senaste tre åren före utlysningen.

Från och med nu ska de sökande dessutom meddela sina tidigare mobilitetsperioder enligt den begränsning som definieras i Undervisnings- och kulturministeriets datainsamling som gäller universiteten. Endast de besök som totalt varat minst 5 arbetsdagar kan uppges som tidigare mobilitet på ansökningsblanketten. Samma gräns tillämpas då akademifinansierade projekt rapporterar om sin verksamhet.

Du kan lämna in din ansökan i Akademins e-tjänst fr.o.m. måndag den 3 april. Ansökningstiden går ut onsdag den 26 april kl. 16.15 finsk tid.

Finansiering som kan sökas i april 2017

 • Akademiprogrammet Strålningsdetektorer som främjar hälsa och säkerhet (RADDESS), preliminär ansökan
 • Akademiprogrammet Forskning för hälsan (TERVA), preliminär ansökan
 • Riktad utlysning: tematiska utlysningar inom programmet ICT 2023
  • industriella internet
  • beräkning, maskininlärning och artificiell intelligens
  • användarcentrerad hälsoteknologi och digitala hälsotjänster
 • Finansiering för NSF-stipendiater för forskning i Finland
 • Bidrag för anställning som akademiprofessor
Senast ändrad 8.3.2017
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »