FI

Bättre på språk med dataspel

17.5.2017

Finländska forskare har utvecklat ett unikt digitalt språkspel som utnyttjar röststyrning och som ska hjälpa barn med tidig språkinlärning. Forskningsprojektet bär namnet Say it again, kid! och det har finansierats av Finlands Akademi inom ramen för akademiprogrammet Lärande och kunnande i framtiden.

Dataspelet liknar ett brädspel där det gäller att ta sig från nivå till nivå och samtidigt undersöka bilder som lär ut engelska ord. Spelaren lyssnar på spelets instruktioner och läser svaren högt. Spelet utnyttjar taligenkänning för att ge spelaren omedelbar respons, vilket enligt tidigare forskning är mycket viktigt för inlärning. Röststyrningen gör det möjligt att lära sig det engelska språket i ett tidigt skede genom tal – spelaren behöver inte kunna läsa engelska.

Hjärnstudier mäter effektfullheten

”Om siktet är inställt på goda muntliga kunskaper i ett språk borde man inom språkinlärningen från första början satsa på att tala. Undersökningar har visat att barn bättre lär sig ord genom högläsning. I hjärnstudier har man dessutom konstaterat att gränsytan och förbindelserna mellan hjärnans hörsel- och motoriska delar spelar en avgörande roll för talproduktionen”, förklarar docent Sari Ylinen, en av forskarna i projektet.

Det digitala spelet testas för tillfället i skolor i huvudstadsregionen och forskarna utnyttjar hjärnforskningsmetoder för att analysera spelets inverkan på inlärning. Meningen är att spelet i fortsättningen ska testas med dyslektiska barn och barn under skolåldern. Forskarna tänker också utveckla en version av spelet som ska hjälpa invandrarbarn lära sig finska.

”Genom globaliseringen har det blivit allt viktigare med goda kommunikationskunskaper på ett främmande språk inom studie- och arbetslivet”, säger Ylinen. En ökande kulturell mångfald ökar också efterfrågan på språkkunskaper och utmanar nuvarande språkundervisningsmetoder. Forskningen visar att inlärningen av ett främmande språk borde inledas i en tidigare ålder än hittills, och det här dataspelet skapar förutsättningar för det.”

Mer information

  • docent Sari Ylinen, enheten för kognitiv hjärnforskning, Helsingfors universitet, tfn 050 448 4170, sari.ylinen@helsinki.fi
  • professor Mikko Kurimo, institutionen för signalbehandling och akustik, Aalto-universitetet, mikko.kurimo@aalto.fi

Finlands Akademi, kommunikationen 
Arto Suominen
tfn 0295 335 087
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 17.5.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »