FI EN

RSF valde 32 konsortier vidare till programutlysningens andra steg

14.3.2017

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi har beslutat att inbjuda 32 konsortier till andra steget av RSF:s utlysning; det betyder en beviljandegrad på 34 procent. RSF:s utlysning var öppen 1.12.2016–11.1.2017. Ansökan till RSF:s programutlysningar sker i två steg. Projekten väljs utgående från deras samhälleliga betydelse, deras genomslag och deras vetenskapliga kvalitet.

RSF utlyste finansiering inom tre nya program och totalt inkom 93 preliminära ansökningar. I ansökningarna ingick forskare från 71 organisationer och 55 forskningsområden. Till programmet Föränderlig förvaltning och aktivt medborgarskap inkom 30 preliminära ansökningar varav elva går vidare till det andra steget. Till programmet Anpassning som förutsättning för hållbar tillväxt inkom 38 ansökningar varav 13 går vidare till det andra steget. Till programmet Nycklar till hållbar tillväxt inkom 25 ansökningar varav åtta går vidare till det andra steget.

Programspecifika bedömningspaneler bedömde de preliminära ansökningarnas vetenskapliga kvalitet och samhälleliga relevans samt hur de passar in på programmens mål. Panelerna bestod av utländska och inhemska experter med mångsidig erfarenhet av vetenskap, forskning och utnyttjande av forskningskunskap. Panelerna utarbetade ett skriftligt utlåtande för varje ansökan.

”RSF har gått noggrant igenom varje ansökan och bedömningsutlåtandena och fäst särskild uppmärksamhet vid hur de sökande har tagit fram svar på programfrågorna”, berättar Per Mickwitz, ordförande för RSF. Samtliga sökande har fått en skriftlig beslutsmotivering för beslutet på ansökan.

De konsortier som går vidare till det andra utlysningssteget är mångvetenskapliga konsortier vars preliminära ansökningar klart visade att forskningen passar i programmet och erbjuder forskningsbaserade lösningar som har betydelse för samhället. Konsortierna håller hög vetenskaplig kvalitet och deras planer på hur forskningen ska genomföras är trovärdiga. Konsortiernas interaktionsplaner redogör tydligt för hur man ämnar samarbeta med berörda intressenter under projektets lopp.

De egentliga ansökningarna bedöms i två olika paneler: den ena bedömer ansökningarnas vetenskapliga kvalitet, den andra bedömer ansökningarnas samhälleliga genomslag. ”För att få finansiering måste den egentliga ansökan framställa mer konkreta svar på programfrågorna, en tydligare beskrivning av hur projektet främjar forskningen och en mer detaljerad interaktionsplan”, säger Mickwitz.

RSF beslutar i höst 2017 om vilka projekt som väljs till programmen.

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen informatör
Leena Vähäkylä
tfn 0295 335 139
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 14.3.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »