FI

Robotar accepteras först efter en testperiod

11.1.2017

Forskning visar att människor accepterar robotar först efter att de får pröva dem själva. Att det talas så mycket om robotar i medierna nuförtiden tycks inte inverka på acceptansen. Det menar professor Ville Kyrki från Aalto-universitetet. Kyrki leder ett konsortium som finansieras av rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi och som söker efter orsaker till huruvida robotar accepteras särskilt inom äldreomsorgen.

Enligt Kyrki förhåller sig människor i allmänhet positivt till robotar. Undersökningar visar att tre fjärdedelar av finländarna accepterar användningen av robotar i olika jobb; nio av tio anser att robotar behövs t.ex. för att de kan utföra jobb som är farliga för människor. Attityderna till användningen av robotar inom hälso- och sjukvården är däremot mer negativa. Hälften av finländarna tycker att idén om att robotar deltar i äldrevården känns obehaglig.

Robotar kan lära sig mänskliga färdigheter genom imitation

En robot kan lära sig att använda olika verktyg, såsom hyvlar, om en människa visar hur det går till. Imitation är ett effektivt sätt att lära robotar nya färdigheter, särskilt i sådana fall där det är svårt att beskriva färdigheterna med datorprogram. Man kan också ta tag i roboten för att visa den önskvärda rörelsebanan.

Robotar har kommit närmare människan och människans vardag när tekniken och säkerheten har utvecklats. Ett tryggare samspel mellan människa och robot banar vägen för nya tillämpningsområden för robotar. Samarbetande robotar kan tryggt jobba tillsammans med människor och de kan t.ex. hjälpa en person att lyfta föremål eller äta.

”Robotarna är redan ganska skickliga på att ta sig fram i olika miljöer, men det finns fortfarande stora brister i hur de handskas med föremål. Möjligheten att vidröra en robot erbjuder ett nytt sätt att lära roboten sådana kunskaper som den behöver i sin samvaro med människan”, säger Kyrki.

Vårdrobotar erbjuder mer än bara besparingar

Inom vården finns det just nu stort intresse för robotar. Många hoppas att vårdrobotarna räddar framtidens välfärdstjänster.

Man väntar sig att robotar kommer att påverka välfärdstjänsterna åtminstone på tre sätt. Genom robotar kunde man minska på tjänsternas kostnader, eftersom det skulle krävas färre arbetstimmar för att leverera tjänsterna. Robotar kunde också hjälpa äldre människor så att de kan fortsätta bo hemma. Robotar kunde dessutom bidra till att förbättra kvaliteten på tjänsterna.

Just nu investeras det mycket i utvecklingen av vårdrobotar runtom i världen. ”Det pågår många olika pilotprojekt och experiment, men det har inte riktigt uppstått några kommersiella framgångar – förutom robotsälen Paro som utvecklats i Japan”, berättar Kyrki.

”De exakta tillämpningarna för robotar inom vården är fortfarande under planering, så vi lär inte uppnå några snabba inbesparingar inom den närmaste framtiden. Det finns dock mycket potential vad gäller internationell affärsverksamhet, eftersom utmaningarna inom äldreomsorgen är globala.”   

Mer information

professor Ville Kyrki, Aalto-universitetet, tfn 050 408 2035, ville.kyrki@aalto.fi

Twitter: @ROSERobotic eller @VKyrki

YouTube: Kyrkis forskningsgrupps videor om hur man lär och programmerar robotar http://bit.ly/2ibTxiA

Finlands Akademi, kommunikationen 
kommunikationsplanerare Aino Laine
tfn 0295 335 007
aino.laine@aka.fi

 

 

 

 

 

 

Senast ändrad 11.1.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »