FI EN

Nya kliniska forskare inom hälsoforskning

17.5.2017

Finlands Akademis forskningsråd för hälsa har valt ut elva nya kliniska forskare. Finansieringen som tilldelas av forskningsrådet uppgår till totalt 2,5 miljoner euro. 29 procent av de sökande beviljades finansiering.

Finansieringen för kliniska forskare utlystes nu för tolfte gången. Den är en riktad finansieringsform som forskningsrådet för hälsa har för forskningsarbete på deltid och för forskningskostnader. Kliniska forskare har en betydande roll när det gäller att förena kliniskt patientarbete med grundforskning. Tack vare en klinisk forskning av hög kvalitet är det möjligt att identifiera nyckelfrågor i det kliniska patientarbetet för att sedan i grundforskningen hitta eventuella lösningar på dessa frågor. Forskningsrådet anser det vara av största vikt att stödja kliniska forskare och vill med finansieringen förbättra förutsättningarna för kliniskt forskningsarbete i Finland.

I septemberutlysningen 2016 hade även andra än läkare möjlighet att ansöka om bidrag för kliniska forskare. Bidraget kan sökas av en kliniskt verksam läkare eller annan sakkunnig inom vården som har en doktorsexamen och som är sysselsatt med patientarbete.

Exempel på de nya kliniska forskarnas forskningsprojekt

Olli Lohi (Tammerfors universitetssjukhus) bedriver forskning om nya läkemedelsbehandlingar vid akut leukemi. Prognoserna när det gäller leukemi hos barn har avsevärt förbättrats de senaste årtiondena. Behandlingen är dock lång och hos vissa patienter kommer sjukdomen tillbaka. Lohi beviljades finansiering för att analysera hela genomet när det gäller geners uttryck och hur de regleras i olika undergrupper av leukemier. Avsikten är att identifiera möjligheter till läkemedelsbehandlingar som är specifika för olika undergrupper och testa dem i lämpliga modeller. Ett särskilt mål är att ta fram nya målinriktade behandlingar för undergrupper av leukemier med medel- och högrisk.

Anastasia Shulga (Helsingfors universitetssjukhus) utvecklar en ny metod för vård och rehabilitering av patienter med ryggmärgsskada. Elektrisk stimulering av en förlamad extremitet i kombination med icke-invasiv hjärnstimulering ökar hjärnans och ryggradens plasticitet efter skada. Shulgas team har först i världen testat denna metod i form av en långvarig vård efter en ryggmärgsskada. Deras preliminära försök visar att metoden åtminstone delvis kan återställa rörelseförmågan i förlamade muskler samt förstärka svaga muskler hos patienterna. Syftet är att bekräfta de lovande resultaten i studier med större patientmaterial samt förbättra metoden genom att testa den på olika typer av patienter och friska försökspersoner.

Kari Tikkinen (Helsingfors universitet) leder forskningsgruppen Clinical Urology and Epidemiology (CLUE) Working Group. Urologiska sjukdomar är vanliga och försämrar livskvaliteten för hundratals miljoner människor runtom i världen. Urologiska behandlingar ger sällan önskad effekt. Därför finns det ett stort behov av forskning. I forskningsgruppen CLUE medverkar många experter inom urologi med lång erfarenhet av forskningsmetoder. Gruppen gör enkäter och metaanalyser, bedriver kohortstudier samt ger vårdrekommendationer. Nu utvidgar gruppen sin forskning till randomiserade kliniska studier. Avsikten är att forskningsgruppen CLUE med säte i Helsingfors ska bli en enhet i världsklass som bedriver kliniska studier och forskar kring kritiska frågor när det gäller vård av urologiska patienter.

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
Vesa Varpula, webbinformatör
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Vi finansierar forskning med 437 miljoner euro år 2017. En del av Akademins stöd till vetenskaplig forskning (70,7 mn euro år 2017) finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus intäkter.

Senast ändrad 7.11.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »