FI EN

Nu är besluten klara: FA delar ut 50 miljoner för att stödja universitetens forskningsprofilering

2.6.2017

Finlands Akademi har idag offentliggjort besluten om finansieringen för att stärka de finländska universitetens forskningsprofilering. Målet med finansieringen är att stödja universiteten så att de utifrån sina egna strategier kan utveckla utvalda fokusområden och stärka förutsättningarna för högklassig forskning. Den totala finansieringen uppgår till 50 miljoner euro.

Profileringsfinansieringen utlystes nu för tredje gången. Ett särskilt tema för denna omgång var arbetsfördelningen och samarbetet mellan universitet. Den fjärde utlysningen av profileringsbidrag ska öppnas i höst.

I sina ansökningar skulle universiteten utgående från sina strategier presentera konkreta planer för hur förutsättningarna för forskningens kvalitet och genomslag ytterligare förbättras. I planerna skulle universiteten beskriva profileringsåtgärderna och ge en klar tidtabell för planerna.

Ansökningarna bedömdes av en internationell expertpanel. Tolv av de 14 universitet som inlämnade en ansökan beviljades finansiering. Finansieringssummorna varierar mellan 600 000 euro och 15 miljoner euro och finansieringen beviljas för fyra år. De bästa ansökningarna fick proportionellt sett mer finansiering. Finansieringssummorna beräknades utgående från panelutlåtandet, universitetets eget engagemang i profileringsområdenas utveckling och universitetets mellanrapporter för de profileringsåtgärder som finansierats i tidigare omgångar. Den totala ansökta bidragssumman uppgick till 109 miljoner euro.

I sina ansökningar presenterade universiteten förslag till sådana profileringsåtgärder som ska stärka deras strategiska och ofta mångvetenskapliga forskningsområden. Några universitet ansökte om tilläggsfinansiering för sådana profileringsåtgärder som Akademin finansierat tidigare, men många föreslog också helt nya profileringsområden.

I de bästa ansökningarna syntes tydligt universitetets förmåga att uppfatta sin egen roll inom det globala forsknings- och innovationssystemet. Också arbetsfördelningen och samarbetet mellan universiteten hade beskrivits så att de klart stödde universitetets strategiska val. Det fanns också ansökningar där planernas strategiska omfång hade beskrivits för ytligt.

Den internationella bedömningspanelen ansåg att profileringsåtgärderna lyckas endast när universitetsledningen finner en god balans mellan de strategiskt utvalda områdena och forskarkårens egna målsättningar och intressen för forskningen. Varje profileringsområde ska ha en nära förbindelse till forskargruppernas intressen.

Bedömningspanelen bestod av experter (rektorer, vice rektorer och motsvarande) från europeiska universitet med mångsidig och ingående erfarenhet av reformer som stöder universitetsforskning. Fyra av panelens sju medlemmar hade också deltagit i bedömningen av tidigare omgångars ansökningar.

Mer information

  • professor Heikki Ruskoaho, ordförande för Finlands Akademis styrelse, tfn 029 415 9472, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi
  • överdirektör för forskning Riitta Maijala, Finlands Akademi, tfn 0295 335 002, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • konsultativt vetenskapsråd Anne Heinänen, Finlands Akademi, tfn 0295 335 021, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen, kommunikationsdirektör
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 2.6.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »