FI EN

Första flaggskeppsutlysningen lockade till sig 16 ansökningar

10.11.2017

Finlands Akademis första utlysning inom ramen för det nya flaggskeppsprogrammet stängde den 9 november 2017.

Sammanlagt inkom 16 ansökningar om flaggskeppsfinansiering: sju ansökningar av enskilda forskningsorganisationer och nio ansökningar av konsortier där flera organisationer medverkar. Bland de sökande finns tio universitet och fem statliga forskningsinstitut. Den totala ansökta finansieringssumman uppgick till 173,3 miljoner euro. Akademin är beredd att finansiera flaggskeppen med högst 25 miljoner euro under den första fyraårsperioden.

De slutliga finansieringsbesluten fattas den 18 april 2018.

Den andra utlysningen inom flaggskeppsprogrammet öppnar i maj och stänger den 20 juni 2018.

Ett flaggskepp som ingår i Finlands Akademis flaggskeppsprogram är en kombination av högklassig forskning, genomslag som stöder ekonomisk tillväxt och samhället, tätt samarbete med näringslivet och samhället, anpassningsförmåga och starkt engagemang av värdorganisationer. Flaggskeppen är högklassiga centrum som arbetar flexibelt och med stort genomslag genom flera olika samtidiga projekt och aktiviteter. Under sin finansieringsperiod utvecklas flaggskeppen ständigt så att de samtidigt anpassar sin egen verksamhet genom systematisk förnyelse och utvidgning. Flaggskeppsfinansiering kan beviljas inom samtliga vetenskapsgrenar.

Mer information

  • ledande vetenskapsrådgivare Maiju Gyran, tfn 0295 335 015, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • överdirektör för forskning Riitta Maijala, tfn 0295 335 002, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
fornamn.efternamn(at)aka.fi
tfn 0295 335 131

Senast ändrad 10.11.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »