FI EN

Finlands Akademi valde 12 nya spetsforskningsenheter

1.6.2017

Finlands Akademi har idag utsett spetsforskningsenheterna för åren 2018–2025. Inom det nya programmet för spetsforskningsenheter finansieras tolv enheter som inbegriper forskargrupper från sammanlagt tolv universitet eller forskningsinstitut.Forskningsteman inom de nya enheterna är bl.a. rymdforskning, spelkultur, europeisk rätt och identitet, kvantteknik, åldrande och vård, och tumörgenetik.

Finansieringen för spetsforskningsenheter utlystes i april 2016. Sammanlagt inkom 179 preliminära ansökningar och 34 gick vidare till det andra utlysningssteget. Ansökningarna bedömdes av internationella expertpaneler. Representanter för de enheter som gått vidare till det andra steget intervjuades vid Akademin av internationella experter.

Programmet för spetsforskningsenheter har fått ett nytt format. Finansieringsperioden har förlängts från sex till åtta år. Efter fyra år görs en vetenskaplig mellanutvärdering vars resultat avgör finansieringsnivån för den resterande perioden: nivån kan stiga eller sjunka, eller så kan finansieringen avslutas helt och hållet.

Ett av reformens mål är att stärka värdorganisationernas roll i finansieringen. Tanken är att en längre finansieringsperiod och starkare roller för spetsforskningsenheternas värdorganisationer ska förbättra enheternas risktagningsförmåga.

”Vårt mål med reformen var att uppmuntra forskarsamhället att föreslå djärva nya idéer om högklassiga projekthelheter där forskagrupper genomför gemensamma forskningsplaner i nära samarbete med varandra. Resultaten verkar tyda på att vi lyckades. Forskarna har klart utmanat sig själv att tänka i nya banor, och de enheter som nu fått finansiering är vetenskapligt förstklassiga enheter som bidrar till forskningsförnyelse”, konstaterar Akademins styrelseordförande Heikki Ruskoaho.

Spetsforskningsenheterna eftersträvar forskningsgenombrott och främjar vetenskaplig förnyelse. Inom ramen för programmet för spetsforskningsenheter förnyas vetenskapen genom nya forskningsämnen, metoder och infallsvinklar eller genom nya kombinationer av forskargrupper. Akademin förväntar sig att spetsforskningsenheternas forskning också har vidare genomslag i samhället.

”Vi frågade redan i ansökningsskedet av forskarna hurdant genomslag deras forskning kunde ha utöver traditionellt vetenskapligt genomslag. I fortsättningen kommer vi dessutom att be nya spetsforskningsenheter att rapportera om hur deras genomslag har förverkligats. Det är också ett sätt att inspirera enheterna att aktivt reflektera på och främja det vidare genomslaget av forskningen”, säger Riitta Maijala, överdirektör för forskning vid Akademin.

Att forskningen har vidare genomslag i samhället och inte bara vetenskapligt genomslag konstaterades också i Akademins utvärdering av vetenskapens tillstånd i Finland, som publicerades i december 2016. Vetenskapen är en källa till välfärd och välstånd, den främjar utvecklingen av god praxis och sakkunskap, den erbjuder en argumenterad utgångspunkt för samhälleliga beslut och den formar vår världsåskådning och civilisation.

Mer information

  • professor Heikki Ruskoaho, ordförande för Finlands Akademis styrelse, tfn 0294 159 472, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi
  • överdirektör för forskning Riitta Maijala, Finlands Akademi, tfn 0295 335 002, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • ledande vetenskapsrådgivare Maiju Gyran, tfn 0295 335 015, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen 
Riitta Tirronen, kommunikationsdirektör 
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 1.6.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »