FI EN

Finlands Akademi ökar flexibiliteten i finansieringen av akademiforskarnas lön

23.1.2017

Finlands Akademi har beslutat att göra villkoren för akademiforskarnas avlöning mer flexibla. I fortsättningen kan en akademiforskare få en del av sin lön från någon annan källa än Akademin. Den del av bidraget som ursprungligen anvisats för lönen kan då användas för att finansiera en del av forskningen som inte annars kunde vara möjlig. Akademiforskarna måste själv ansöka om att få sin lön delfinansierad.

En förutsättning är att lönedelen har anvisats till forskningsuppdrag eller att forskaren vid sidan av sin anställning som akademiforskare ingår i universitetets karriärsystem som siktar på en forskaranställning. När forskaren ingår i ett karriärsystem förbinder sig universitetet vid att erbjuda forskaren fast tjänst efter att hen nått en viss karriärnivå.

Högst 30 procent av akademiforskarens årslön kan delfinansieras genom andra källor. Delfinansieringen får inte bestå av forskningsbidrag från Akademin. Också nuvarande akademiforskare kan utnyttja möjligheten att få lönen delfinansierad.

Akademins utgångspunkt är att anställningen som akademiforskare är ett forskningsuppdrag på heltid som ger forskaren en chans att kvalificera sig till akademiska ledningsuppdrag. I arbetsuppgifterna ingår fortsättningsvis undervisning i anslutning till forskarens egen forskning.

Två möjliga fall då lönen kan delfinansieras:

1.       Den övriga lönedelen har anvisats för forskningsuppdrag.

En akademiforskare kan välja att få en del av sin lön finansierad från andra källor än Finlands Akademi. Lönen måste i detta fall vara anvisad för sådana forskningsuppdrag som stöder akademiforskarens karriär och som kan genomföras utan att den akademifinansierade forskningen äventyras.

Å andra sidan vill Akademin med den ökade löneflexibiliteten också förbättra akademiforskarnas kvalifikationer i fråga om att kombinera akademiforskaranställningen med ett annat forskningsuppdrag, vilket främjar forskarnas karriärutveckling. Den delfinansierade delen av lönen kan t.ex. komma från någon annan forskningsfinansiär eller via ett forskningsuppdrag inom forskarens egen organisation under förutsättning att uppdraget ligger på samma karriärnivå som en akademiforskare.

2.       Akademiforskaren ingår i universitetets karriärsystem.

Forskare som ingår i ett karriärsystem (t.ex. tenure track) som siktar på en forskaranställning måste ofta kvalificera sig också i andra uppgifter än enbart forskning. En akademiforskare som ingår i universitetets karriärsystem kan i fortsättningen få en del av sin lön av universitetet. Då kan hen använda motsvarande del av sin arbetstid för uppgifter (t.ex. undervisning) som är nödvändiga för att avancera i karriärsystemet.

Om akademiforskare ämnar utnyttja möjligheten att få sin lön delfinansierad måste de lämna in en ansökan om ändring i Finlands Akademis e-tjänst. Till ansökan bifogas ett fritt formulerat motiveringsbrev och ett intyg som visar den övriga finansieringens storlek.

Läs noggrannare anvisningar här
http://www.aka.fi/sv/finansiering/medelsanvandning/andringar-i-finansieringsbeslut/

 

Mer information

  • direktör Pentti Pulkkinen, enheten för planering och ledningens stöd, tfn 0295 335 093, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Harri Hautala, enheten för biovetenskap och miljöforskning, tfn 0295 335 019, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • ledande vetenskapsrådgivare Päivi Messo, enheten för kultur- och samhällsvetenskaplig forskning, tfn 0295 335 074, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • enheten för naturvetenskaplig och teknisk forskning: vetenskapsrådgivare Jan Bäckman, tfn 0295 335 010, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Heikki Vilen, enheten för hälsoforskning, tfn 0295 335 135, fornamn.efternamn(at)aka.fi

 

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen, kommunikationsdirektör
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 23.1.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »