FI EN

Finlands Akademi och vetenskapsakademierna lanserar ett mentorprogram för forskare

21.6.2017

Finlands Akademi och Delegationen för vetenskapsakademierna i Finland har beslutat att börja med ett gemensamt mentorprogram för forskare. Programmet ska starta i augusti 2017. Akademins och vetenskapsakademiernas gemensamma mentorprogram riktas till de forskare som fått sitt första akademiprojektsbidrag från Akademin. Målet med programmet är att förbättra forskarnas förutsättningar att växa och bli mer självständiga som forskare. Mentorerna väljs av vetenskapsakademierna och de är erfarna forskare som erbjuder yrkesmässigt stöd.

Mentorprogrammet är en ny tjänst för sådana forskare som leder sitt första stora forskningsprojekt. Med stöd och hjälp från erfarna mentorer ska forskarna få en möjlighet att utveckla och stärka sin kunskapsbas och främja sin karriärutveckling.

”Det gemensamma mentorprogrammet bygger på bägge organisationernas starka sidor: på Akademins förmåga att genom internationell kollegial bedömning identifiera de mest lovande forskarna och på vetenskapsakademiernas medlemmars omfattande erfarenhet och uppfattning av forskaryrket, dess utveckling och därtill hörande utmaningar. Jag är övertygad om att vi genom samarbete kan bäst stödja forskarnas yrkesmässiga utveckling”, säger Riitta Maijala, överdirektör för forskning vid Finlands Akademi.

”För de seniorforskare som väljs till mentorer ger programmet en möjlighet att bli bekant med den nya generationens framgångsrika vetenskapsidkare inom ett flertal olika vetenskapsgrenar. Siktet är inställt på att både mentor och adept ska få ut något ur programmet; de kan utveckla sina nätverk och få nya insikter om hur det är att vara forskare”, säger Olavi Nevanlinna, ordförande för Delegationen för vetenskapsakademierna i Finland.

Finlands Akademi kontaktar de behöriga kandidaterna personligen. Ansökan till mentorprogrammet kan lämnas in från början av augusti. Delegationen för vetenskapsakademierna svarar för rekryteringen och utbildningen av mentorerna, tar emot forskarnas ansökningar och bildar lämpliga par av mentorer och adepter. Ett inledande seminarium för programmet ordnas i slutet av året. Mentorprogrammet pågår fram till år 2019 och dess genomförande och inverkan bedöms efter att det har slutförts.

Mer information

  • ledande vetenskapsrådgivare Hannele Lahtinen, Finlands Akademi, tfn 0295 335 055
  • generalsekreterare Päivi Tikka, Delegationen för vetenskapsakademierna i Finland, tfn 044 325 4214

Finlands Akademi beviljar finansiering för vetenskaplig forskning, forskarutbildning och förbättring av forskningsförutsättningar på basis av öppen konkurrens. Akademin bedriver ett mångsidigt forskningspolitiskt samarbete med andra aktörer inom Finlands forsknings-, utbildnings- och innovationssystem.

Delegationen för vetenskapsakademierna i Finland är ett samarbetsorgan för de i Finland verksamma fyra vetenskapsakademierna. Delegationen representerar vetenskapsakademierna i internationella vetenskapsorganisationer för att förbättra förutsättningarna för forskningsverksamhet och främja vetenskapens inflytande samt uppmuntrar unga forskare att delta i vetenskapliga organisationers arbete.

Senast ändrad 21.6.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »