FI EN

Finlands Akademi inför nya riktlinjer för sin internationella verksamhet

7.3.2017

Främjandet av internationell samverkan är ett centralt sätt att stärka forskningens kvalitet, genomslag och förnyelse. Finlands Akademi främjar forskningens internationella karaktär främst genom sina egna finansieringsmöjligheter och via multinationellt samarbete inom europeiska och nordiska nätverk. Det här konstateras i Akademins nya internationella riktlinjer för åren 2017–2021. Akademins styrelse godkände riktlinjerna vid sitt möte den 23 februari 2017.

Riktlinjerna har utarbetats i samråd med berörda intressenter samt på basis av en omfattande intressentenkät, ett bakgrundsmemorandum om Akademins nuvarande verksamhet och en intern beredningsprocess.

I riktlinjerna beskrivs utgångspunkter som Akademin kommer att utnyttja för att stödja forskningens och forskningsmiljöers internationella dimensioner i syfte att stärka forskningens kvalitet, genomslag och förnyelse. Målet är att stödja det internationella inslaget av såväl akademifinansierad forskning och forskningsmiljöer som det finländska forsknings- och innovationssystemet överlag.

Akademins viktigaste bidragsformer möjliggör omfattande internationellt samarbete och internationell rörlighet. Akademin anser att det är viktigt att forskare och forskningsorganisationer själv kan välja de bästa sätten och metoderna att främja internationell forskning i olika sammanhang.

Resultaten av intressentenkäten pekar på att också intressenterna tycker att rollen som finansiär är Akademins viktigaste roll i att främja internationell forskning. Att delta i internationellt finansieringssamarbete och hjälpa forskare med att ansöka om internationell finansiering anses också vara viktiga uppdrag för Akademin. I riktlinjerna framhävs därför förutom Akademins nationella roll som finansiär också deltagandet i multinationellt finansieringssamarbete inom ramen för europeiska och nordiska nätverk såsom NordForsk, ERA-NET och forskningsinfrastrukturer. Via multinationella nätverk samverkar Akademin även med länder utanför EU.

Vad gäller enskilda forskare vill Akademin uppmuntra internationell mobilitet. Internationell rörlighet är speciellt viktig för unga forskare för att stärka kvaliteten av deras forskning och främja deras framgångsrika forskarkarriärer.

Riktlinjerna kommer att verkställas med stöd av ett separat åtgärdsprogram som genomförs 2017.

Riktlinjerna kan läsas och laddas ner i pdf-format:

Mer information

  • Johanna Hakala, chef för internationella ärenden, tfn 0295 335 147, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen, kommunikationsdirektör
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 8.3.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »