FI EN

Finlands Akademi finansierar forskningsinfrastruktur med 27 miljoner euro

10.2.2017

Kommittén för forskningens infrastrukturer vid Finlands Akademi har beviljat finansiering till forskningsinfrastrukturer för en sammanlagd summa på 27 miljoner euro. Finansieringen fördelas mellan 18 olika infrastrukturer.

Finansieringen kunde sökas i samband med Akademins aprilutlysning 2016. Totalt inkom 138 ansökningar och de var förknippade med drygt 60 olika infrastrukturer. Finansieringen riktades till infrastrukturer där Finland är medlemsstat, infrastrukturer som ingår i Finlands vägvisare för forskningens infrastrukturer samt infrastrukturer som är nya initiativ och som inte ingår i vägvisaren.

Kommittén för forskningens infrastrukturer (FIRI-kommittén) följer och utvecklar forskningsinfrastrukturverksamheten i Finland och internationellt, beslutar om valet och finansieringen av infrastrukturprojekt och svarar för uppföljningen av finansierade projekt.

Syftet med finansieringen är att höja den finländska forskningens kvalitet, främja dess förnyelse och konkurrenskraft, öka den interdisciplinära forskningen och göra finländska forskningsmiljöer attraktivare. Finansieringen beviljas för byggande och stärkande av nationellt betydelsefulla infrastrukturer som främjar högklassig vetenskaplig forskning. Ansökningar om infrastrukturfinansiering bedöms av internationella expertpaneler.

Vid beslutsfattandet beaktade FIRI-kommittén hur infrastrukturerna möjliggör forskning av högsta kvalitet. Andra faktorer som kommittén beaktade var tillgänglighet och användningspolicy, en nationellt omfattande och betydande användarkrets, genomförbarheten och varaktigheten samt infrastrukturens internationella betydelse.

Forskningsinfrastruktur är den reserv av instrument, apparater, material och tjänster som möjliggör forskning och utveckling i innovationsverksamhetens olika faser. Infrastrukturer stöder organiserad forskning och forskarutbildning samt utvecklar forsknings- och innovationskapaciteten.

Följande internationella infrastrukturer där Finland är medlem fick finansiering:

  • BBMRI (forskningsinfrastruktur för biobankning och analys av biologiska prover)
  • ELIXIR (europeisk bioinformatikinfrastruktur för biologisk information)
  • ESO (Europeiska sydobservatoriet)
  • CESSDA (infrastruktur för socialvetenskapliga data)

Finlands Akademins följande utlysning av infrastrukturfinansiering öppnas i april 2018.

Senast ändrad 14.2.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »