FI EN

Finansiering till 18 nya forskardoktorer inom hälsoforskning

7.6.2017

Finlands Akademis forskningsråd för hälsa har idag beslutat att finansiera 18 nya anställningar som forskardoktor vid finländska universitet och forskningsinstitut. Den totala finansieringen uppgår till ca 4,9 miljoner euro.

Bidragen för anställning som forskardoktor utlystes i september 2016 och till forskningsrådet för hälsa inkom 137 ansökningar. Beviljandegraden var således 13 procent. Beviljandegraden var högre än tidigare tack vare den tilläggsfinansiering som hade reserverats för Akademin i statsbudgeten. Akademin hade fått mer pengar att dela ut, och då kunde också forskningsrådet för hälsa finansiera fler högklassiga sökande än tidigare år.

De internationella bedömarna tyckte att ansökningarna höll hög vetenskaplig nivå och att de bästa ansökningarna var internationellt sett mycket konkurrenskraftiga.

Akademins forskardoktorsbidrag är avsedda för sådana forskare som nyligen har doktorerat och som har skapat goda nationella eller internationella samarbetsnätverk. Forskningsrådet vill särskilt betona vikten av internationellt samarbete. Den treåriga finansieringen ska hjälpa forskardoktorerna att kvalificera sig för krävande forskar- och sakkunniguppgifter.

De nya forskardoktorerna är Silvia Gramolelli (Helsingfors universitet), Minna Hankaniemi (Tammerfors universitet), Alise Hyrskyluoto (Helsingfors universitet), Marja Härkänen (Östra Finlands universitet), Guillaume Jacquemet (Åbo universitet), Tuomas Kenttä (Uleåborgs universitet), Elina Kiss (Helsingfors universitet), Maria Lankinen (Östra Finlands universitet), Laura Lehtinen (Åbo universitet), Janne Leivo (Åbo universitet), Tuija Leskinen (Åbo universitet), Dongfei Liu (Helsingfors universitet), Tapio Lönnberg (Åbo universitet), Linda Mustelin (Helsingfors universitet), Hanna Ollila (Helsingfors universitet), Mimmi Patrikoski (Helsingfors universitet), Minna Torniainen-Holm (Institutet för Hälsa och Välfärd) och Pirjo Åström (Uleåborgs universitet).

Se hela listan med bidragsmottagarna, projektbeskrivningarna och bidragssummorna genom att klicka på länken under Mer information.

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Vi finansierar forskning med 437 miljoner euro år 2017. En del av Akademins stöd till vetenskaplig forskning (70,7 mn euro år 2017) finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus intäkter.

Senast ändrad 7.6.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »