FI EN

FA:s forskningsråd för naturvetenskap och teknik finansierar 22 nya akademiforskare

11.5.2017

Finlands Akademi har beslutat att bevilja 9,5 miljoner euro i finansiering för anställningar som akademiforskare inom området naturvetenskap och teknik. Beslutet, som fattades av Akademins forskningsråd för naturvetenskap och teknik, innebär att man kan finansiera 22 femåriga anställningar som akademiforskare.

Finansieringen utlystes i samband med Akademins septemberutlysning 2016. Till forskningsrådet för naturvetenskap och teknik inkom sammanlagt 206 ansökningar om bidrag för anställning som akademiforskare. Beviljandegraden var omkring 11 procent. Genom förstklassig forskning bidrar akademiforskare till att främja den finländska forskningens vetenskapliga och samhälleliga genomslag samt vetenskaplig förnyelse.

Eftersom man inte kunde bevilja finansiering till alla ansökningar som fått utmärkt betyg (betyget 6 eller 5), fattade forskningsrådet finansieringsbesluten gällande dessa starka ansökningar utifrån bedömningsutlåtandena och de riktlinjer som styr forskningsrådets beslutsfattande (se Kriterier och riktlinjer vid beslut). De viktigaste finansieringskriterierna var den sökandes personliga kompetens och forskningens kvalitet, genomslag och nyhetsvärde. Forskningsrådets mål var att stödja naturvetenskaplig och teknisk forskning på bred front.

Förutom avlöningsbidraget kan forskningsrådet också bevilja finansiering för akademiforskare för att de grundar en egen forskningsgrupp samt för övriga forskningskostnader. Denna övriga finansiering uppgår till 70 000 euro per år per forskare. För de fem närmast påföljande åren har forskningsrådet reserverat 7,7 miljoner euro för att finansiera de nya akademiforskarnas forskningskostnader.

De nya akademiforskarna är Parinya Chalermsook (Aalto-universitetet), Xi Chen (Aalto-universitetet), Aljaz Godec (Helsingfors universitet), Kaisa Helttunen (Jyväskylä universitet), Vesa Julin (Jyväskylä universitet), Hannu-Pekka Komsa (Aalto-universitetet), Anna Lähde (Östra Finlands universitet), Kirsi Mikkonen (Helsingfors universitet), Heikki Nieminen (Helsingfors universitet) Tuomas Orponen (Helsingfors universitet), Hannu Paukkunen (Jyväskylä universitet), Nonne Prisle (Uleåborgs universitet), Paavo Rasilo (Tammerfors tekniska universitet), Leena Salmela (Helsingfors universitet), Till Sawala (Helsingfors universitet), Tiina Sikanen (Helsingfors universitet), Kuan Tan (Aalto-universitetet), Antti Ukkonen (Arbetshälsoinstitutet), Mikko Varonen (VTT), Zheng Yan (Aalto-universitetet), Zhirong Yang (Aalto-universitetet) och Alexander Zyuzin (Aalto-universitetet).

Mer information

  • vetenskapsrådgivare Jan Bäckman, tfn 0295 335 010, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Anna Kalliomäki, tfn 0295 335 035, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • lista över beviljade bidrag

Finlands Akademi, kommunikationen
Vesa Varpula, webbinformatör
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning.Vi finansierar forskning med 437 miljoner euro år 2017. En del av Akademins stöd till vetenskaplig forskning (70,7 mn euro år 2017) finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus intäkter.

Senast ändrad 7.11.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »