FI EN

FA:s forskningsråd för kultur och samhälle finansierar 37 nya forskardoktorer

13.6.2017

Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle har beslutat att finansiera 37 nya anställningar som forskardoktor. Forskningsrådet behandlade 310 ansökningar vid sitt möte den 13 juni. Forskningsrådets totala finansiering för forskaranställningarna uppgår till ca 9,5 miljoner euro.

Beviljandegraden låg omkring 12 procent. Beviljandegraden var högre än tidigare tack vare den tilläggsfinansiering som hade reserverats för Akademin i statsbudgeten. Akademin hade fått mer pengar att dela ut, och då kunde också forskningsrådet för kultur och samhälle finansiera fler högklassiga sökande än tidigare år. Andelen kvinnor bland finansieringsmottagarna var 64 procent.

De viktigaste finansieringskriterierna var forskningsplanens vetenskapliga kvalitet, projektets genomförbarhet och den sökandes personliga kompetens. Med sin finansiering av forskaranställningar vill forskningsrådet hjälpa unga forskare att kvalificera sig som yrkesforskare. I forskningsrådets finansieringsbeslut lades vikt vid projekt som kombinerar hög kvalitet med starkt akademiskt och samhälleligt genomslag samt internationell mobilitet.

Se hela listan med bidragsmottagarna, projektbeskrivningarna och bidragssummorna genom att klicka på länken under Mer information.

Mer information

  • vetenskapsrådgivare Siru Oksa, tfn 0295 335 125, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Päivi Pihlaja, tfn 0295 335 016, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • lista över beviljade bidrag

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Vi finansierar forskning med 437 miljoner euro år 2017. En del av Akademins stöd till vetenskaplig forskning (70,7 mn euro år 2017) finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus intäkter.

Senast ändrad 7.11.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »