FI EN

FA:s forskningsråd för biovetenskap och miljö beviljade akademiprojektsbidrag till 42 projekt

16.5.2017

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap och miljö har beviljat totalt 22 miljoner euro i akademiprojektsbidrag till 42 forskningsprojekt. I projekten deltar sammanlagt 50 forskningsgrupper.

Beviljandegraden steg till 18 procent från 15 procent i fjol. Beviljandegraden var högre än tidigare tack vare den tilläggsfinansiering som hade reserverats för Akademin i statsbudgeten. Akademin hade fått mer pengar att dela ut, och således kunde också forskningsrådet för biovetenskap och miljö finansiera fler högklassiga forskningsprojekt än tidigare år.

I fråga om likvärdiga ansökningar lade forskningsrådet vikt vid initiativ som förnyar vetenskapen, samhälleligt genomslag, jämställdhet och begåvade forskare som befinner sig i en blomstrande fas av sin karriär.

Kvinnornas andel bland bidragsmottagarna steg märkbart. Under denna omgång tog kvinnliga sökande hem 48 procent av de beviljade bidragen; åren 2014–2016 låg andelen kring 37 procent.

Mer information

  • vetenskapsrådgivare Jaana Lehtimäki, tfn 0295 335 060, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Päivi Lindfors, tfn 0295 335 028, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Timo Sareneva, tfn 0295 335 106, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Kata-Riina Valosaari, tfn 0295 335 128, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • lista över beviljade bidrag

Finlands Akademi, kommunikationen
Vesa Varpula, webbinformatör
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Vi finansierar forskning med 437 miljoner euro år 2017. En del av Akademins stöd till vetenskaplig forskning (70,7 mn euro år 2017) finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus intäkter.

Senast ändrad 16.5.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »