FI EN
Vetenskapsfilosof och betydande vetenskapspåverkare

Vetenskapsfilosof och betydande vetenskapspåverkare

10.3.2017

Vetenskapsfilosof och betydande vetenskapspåverkare

Professor emeritus Ilkka Niiniluoto (f. 1946) har gjort en anmärkningsvärd karriär inom forskarsamhället och universitetsvärlden. Som filosof har han skrivit inom ett brett fält om vetenskapens natur och vetenskapligt tänkande. Samtidigt har han under hela sin karriär varit en aktiv och mångsidig samhällspåverkare och debattör. Han har energiskt deltagit i reformeringen av universiteten och i universitetsdebatten. Ett utmärkt exempel på detta är Niiniluotos samlingsverk Dynaaminen sivistysyliopisto: sata puhetta ja kirjoitusta vuosilta 1987–2010 (Det dynamiska bildningsuniversitetet: hundra tal och skrifter 1987–2010). Niiniluotos ovillkorligt analytiska grepp även om svåra frågor har gjort honom till en utomordentligt uppskattad vetenskapspåverkare.

Som vetenskapsfilosof har Niiniluoto intresserat sig för bland annat den vetenskapliga kunskapens framsteg: då två teorier beskriver ett och samma fenomen på olika sätt, på vilka grunder kan man då hävda att den ena är mera korrekt än den andra? Begreppet sanningslikhet som han utvecklat i verket Truthlikeness (1987) är vetenskapligt sett ytterst betydelsefullt. Betydelsen av vetenskaplig realism åter behandlade han i den rikt citerade boken Critical Scientific Realism (1999). Niiniluoto har publicerat 200 vetenskapliga originalartiklar och skrivit eller varit redaktör för åtskilliga böcker.

Niiniluoto ser vetenskapsidkarnas roll som central då samhället söker lösningar på aktuella internationella utmaningar såsom global mångkulturalitet, digitalisering och klimatförändring. ”Kritiskt vetenskapligt tänkande krävs hela tiden för att bildningens kunskapsbas och det kunnande som bygger på den ska förnyas. Vi får inte viljelöst låta oss föras in i en tid av postsanning där demokratin trasas sönder. Vetenskapens uppgift är att upprätthålla respekten för sanning och rättvisa.”

Finlands uppgång och framgångar som nation har enligt Niiniluoto byggt uttryckligen på vetenskap och den vetenskapliga undervisning som universiteten tillhandahåller. ”Allt sedan 1800-talet har Finland genom utbildning och forskning byggts som ett kulturland med eget språk, egen historia och egen kultur. Det självständiga Finland har utvecklats till en demokratisk rättsstat, ett tryggt välfärdssamhälle och ett dynamiskt informationssamhälle. I alla dessa utvecklingsfaser har internationell växelverkan spelat en nyckelroll”, betonar Niiniluoto. Han menar att Finlands framtid kan byggas på dessa styrkor samtidigt som man bör se till att alla vetenskaper som bedömer världsläget och utvärderar olika handlingskoncept har öppna kommunikationskanaler till de politiska och ekonomiska beslutsfattarna.

”Beslutsfattarna måste också övertygas om att vetenskapen på många sätt är både värdefull och nyttig och att det därför lönar sig att satsa på vetenskaplig bildning. De finländska vetenskapsidkarna har utomordentliga internationella kontakter och nätverk. För att den vetenskapliga nivån ska kunna bibehållas och genombrott åstadkommas i den hårda konkurrensen krävs dock tillräckliga resurser.”

Ilkka Niiniluotos karriär vid Helsingfors universitet är lång. Han var professor i matematik 1973–1977, professor i teoretisk filosofi 1977–2014, prorektor 1998–2003, rektor 2003–2008 och kansler 2008–2013. Han var ordförande för Filosofiska föreningen i Finland 1975–2015 och medlem i Vetenskapliga samfundens delegation 2000–2014. Niiniluoto är medlem i åtskilliga nationella och internationella vetenskapliga sällskap och har under sin karriär innehaft talrika betydande internationella och nationella förtroendeuppdrag.

Mer information

  • professor emeritus Ilkka Niiniluoto, tfn 040 503 0885, Helsingfors universitet, ilkka.niiniluoto(at)helsinki.fi
Senast ändrad 10.3.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »