FI EN
Pionjär inom växtmolekylärbiologisk forskning

Pionjär inom växtmolekylärbiologisk forskning

10.3.2017

Akademiprofessor Eva-Mari Aro (f. 1950) arbetar som professor i växtfysiologi vid Åbo universitet sedan 1998. Hennes specialområde är växtmolekylärbiologisk forskning. Aro har skapat ett nytt styrkeområde inom den finländska vetenskapen, fotosyntesforskning. Samtidigt har det laboratorium hon leder blivit ett av de internationellt mest renommerade centren för fotosyntesforskning.

Under de senaste åren har Aros grupp studerat hur fotosyntesens maskineri enligt principen för hållbar utveckling kan fås att producera föreningar som är nyttiga för människan. I forskningen tillämpas syntetisk biologi för effektiv framställning av kemikalier och energi med hjälp av assimilerande organismer, främst cyanobakterier.

I Aros forskning sätts cyanobakterierna inte att producera biomassa med alger såsom man brukar göra i bioenergiforskning, utan de modifieras till ”levande” fabriker där cellerna fungerar som katalytiska komponenter som utsöndrar energirika kemikalier såsom solbränslen. Man hoppas att forskningen ska leda till ett praktiskt genombrott som kan göra det möjligt att överge fossila bränslen.

Aro anser att forskningens samhälleliga betydelse växer snabbt: ”Forskningen är en grundläggande förutsättning dels för att olika slags tillämpningar alls blir till, dels som stöd för det politiska beslutsfattandet. Rådgivning som stöder sig på vetenskapligt testad kunskap blir allt viktigare på vår planet som visat sig vara både liten och skör. Min egen ansvarskänsla i den här frågan vaknade för ett tiotal år sedan, men jag hoppas att de yngre generationerna är mer engagerade och medvetna.”

Eva-Mari Aro har varit akademiprofessor förutom under den nuvarande perioden som avslutas 2018 också under perioden 1998–2008. Åren 2008–2013 ledde hon Finlands Akademis spetsforskningsenhet för integrerad fotosyntes- och metabolitforskning och för närvarande leder hon spetsforskningsenheten för molekylärbiologin hos primärproducenter (2014–2019).

Aro har fått många internationella utmärkelser och pris och hon har också talrika nationella och internationella förtroendeuppdrag. Hon medverkar i många EU-forskningsnätverk för både vetenskap och forskningspolitik och är medlem i de internationella urvalspanelerna för flera stora vetenskapspris. För närvarande är hon vice president för sammanslutningen för europeiska akademier EASAC som tar fram vetenskapliga rapporter som underlag för EU-kommissionens och EU-parlamentets beslut inom miljö, energi och biovetenskaper generellt. Hon valdes till Årets professor 2013.

Mer information

  • akademiprofessor Eva-Mari Aro, Åbo universitet, tfn 02 333 5931, evaaro(at)utu.fi
Senast ändrad 10.3.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »