FI EN

Eva-Mari Aro, Markku Kulmala och Ilkka Niiniluoto nya akademiker inom vetenskap

10.3.2017

Akademiprofessor Eva-Mari Aro, akademiprofessor Markku Kulmala och professor emeritus Ilkka Niiniluoto är nya akademiker inom vetenskap. Republikens president Sauli Niinistö tilldelade dem akademikers titel vid presidentföredragningen idag.

De nya akademikerna tar emot sina titlar torsdagen den 16 mars vid en ceremoni i Helsingfors. Titeln akademiker inom vetenskap kan samtidigt innehas av sexton utomordentligt meriterade finländska vetenskapsidkare. Republikens president beviljar akademikertitlarna på framställning av Finlands Akademi.

Pionjär inom växtmolekylärbiologisk forskning

Akademiprofessor Eva-Mari Aro (f. 1950) arbetar som professor i växtfysiologi vid Åbo universitet sedan 1998. Hennes specialområde är växtmolekylärbiologisk forskning. Aro har skapat ett nytt styrkeområde inom den finländska vetenskapen, fotosyntesforskning. Samtidigt har det laboratorium hon leder blivit ett av de internationellt mest renommerade centren för fotosyntesforskning.

Under de senaste åren har Aros grupp studerat hur fotosyntesens maskineri enligt principen för hållbar utveckling kan fås att producera föreningar som är nyttiga för människan. I forskningen tillämpas syntetisk biologi för effektiv framställning av kemikalier och energi med hjälp av assimilerande organismer, främst cyanobakterier. Läs mer

Banbrytare inom forskningen i växelverkan mellan ekosystem och atmosfären

Akademiprofessor Markku Kulmala (f. 1958) hör till världens ledande forskare inom aerosolers fysik och kemi. Kulmalas forskning anses höra till den internationellt främsta inom sitt område och den har på ett betydande sätt ökat vår förståelse av de mekanismer som påverkar klimatförändringen. Därmed skapar den också möjligheter att stävja klimatförändringen och dämpa dess effekter. Kulmala hör till grundarna av den nya forskningsgren som studerar växelverkan mellan ekosystem och atmosfären. I synnerhet hans integrerande infallsvinkel har resulterat i betydande förändringar i forskningsmiljöerna och forskningskonstellationerna.

Kulmalas forskningsgrupp undersöker den mänskliga aktivitetens och de naturliga processernas inverkan på klimatet och luftkvaliteten. Interaktionen mellan klimat och luftkvalitet är variationsrik och komplicerad. Förorenad luft kan förändra det lokala och rentav det globala klimatet, och klimatet kan i sin tur påverka luftkvaliteten på många olika sätt. Forskningens miljömässiga, sociala och ekonomiska verkningar är avsevärda. Läs mer

Vetenskapsfilosof och betydande vetenskapspåverkare

Professor emeritus Ilkka Niiniluoto (f. 1946) har gjort en anmärkningsvärd karriär inom forskarsamhället och universitetsvärlden. Som filosof har han skrivit inom ett brett fält om vetenskapens natur och vetenskapligt tänkande. Samtidigt har han under hela sin karriär varit en aktiv och mångsidig samhällspåverkare och debattör. Han har energiskt deltagit i reformeringen av universiteten och i universitetsdebatten. Ett utmärkt exempel på detta är Niiniluotos samlingsverk Dynaaminen sivistysyliopisto: sata puhetta ja kirjoitusta vuosilta 1987–2010 (Det dynamiska bildningsuniversitetet: hundra tal och skrifter 1987–2010). Niiniluotos ovillkorligt analytiska grepp även om svåra frågor har gjort honom till en utomordentligt uppskattad vetenskapspåverkare.

Som vetenskapsfilosof har Niiniluoto intresserat sig för bland annat den vetenskapliga kunskapens framsteg: då två teorier beskriver ett och samma fenomen på olika sätt, på vilka grunder kan man då hävda att den ena är mera korrekt än den andra? Begreppet sanningslikhet som han utvecklat i verket Truthlikeness (1987) är vetenskapligt sett ytterst betydelsefullt. Betydelsen av vetenskaplig realism åter behandlade han i den rikt citerade boken Critical Scientific Realism (1999). Niiniluoto har publicerat 200 vetenskapliga originalartiklar och skrivit eller varit redaktör för åtskilliga böcker. Läs mer

Mer information

  • akademiprofessor Eva-Mari Aro, Åbo universitet, tfn 02 333 5931, evaaro(at)utu.fi
  • akademiprofessor Markku Kulmala, Helsingfors universitet, tfn 040 596 2311, markku.kulmala(at)helsinki.fi
  • professor emeritus Ilkka Niiniluoto, tfn 040 503 0885, Helsingfors universitet, ilkka.niiniluoto(at)helsinki.fi
  • generaldirektör Heikki Mannila, Finlands Akademi, tfn 029 533 5001, heikki.mannila(at)aka.fi

Material

Bilder på de nya akademikerna kan hämtas (sök med namn) från Finlands Akademis bildbank på adressen http://mediabank.aka.fi.

Mer information om akademikerna på Finlands Akademis webbplats: www.aka.fi/akademiker.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsdirektör Riitta Tirronen
tfn 029 533 5118
riitta.tirronen(at)aka.fi

Senast ändrad 14.3.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »