FI EN

Bidrag för anställning som akademiprofessor: 33 sökande tog sig vidare till andra steget

10.11.2017

Finlands Akademis allmänna sektion har vid sitt möte den 9 november 2017 beslutat att välja 33 sökande till det andra steget i tävlingen om bidrag för anställning som akademiprofessor.

Bidraget för anställning som akademiprofessor är avsett för ansedda forskare i internationell toppklass som genom sin vetenskapliga verksamhet kraftigt förväntas inverka på det omgivande vetenskapliga samfundet och på samhället överlag. En akademiprofessor förväntas främja forskningen på ett betydande sätt och skapa en kreativ forskningsmiljö.

Akademin mottog preliminära ansökningar från 193 personer. Ansökningarna riktades på följande sätt: 30 till forskningsrådet för biovetenskap och miljö, 61 till forskningsrådet för kultur och samhälle, 75 till forskningsrådet för naturvetenskap och teknik och 27 till forskningsrådet för hälsa.

”Både de preliminära och de egentliga ansökningarna bedöms genom internationell kollegial bedömning, dvs. peer review. Bedömarnas utlåtanden visar att de preliminära ansökningarna höll mycket hög kvalitet. Konkurrensen var alltså mycket hård redan i det första utlysningssteget”, berättar överdirektör Riitta Maijala.

Akademin finansierar för närvarande 40 femåriga akademiprofessurer inom forskningsrådens verksamhetsområden.

Mer information

  • vetenskapsrådgivare Timo Sareneva, enheten för biovetenskap och miljöforskning, tfn 0295 335 106
  • ledande vetenskapsrådgivare Hannele Kurki, enheten för kultur- och samhällsvetenskaplig forskning, tfn 0295 335 052
  • ledande vetenskapsrådgivare Ritva Taurio, enheten för naturvetenskaplig och teknisk forskning, tfn 0295 335 115
  • vetenskapsrådgivare Sara Illman, enheten för hälsoforskning, tfn 0295 335 119
  • överdirektör för forskning Riitta Maijala, tfn 0295 335 002

e-postadresser: fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 10.11.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »