FI EN

48 nya anställningar som forskardoktor finansieras inom naturvetenskap och teknik

12.5.2017

Finlands Akademi har beslutat att bevilja 12,3 miljoner euro i finansiering för anställningar som forskardoktor inom området naturvetenskap och teknik. Beslutet, som fattades av Akademins forskningsråd för naturvetenskap och teknik, innebär att man kan finansiera 48 treåriga anställningar som forskardoktor.

Finansieringen utlystes i samband med Akademins septemberutlysning 2016. Till forskningsrådet för naturvetenskap och teknik inkom 289 ansökningar om bidrag för anställning som forskardoktor. Beviljandegraden var omkring 17 procent. Beviljandegraden var högre än tidigare tack vare den tilläggsfinansiering som hade reserverats för Akademin i statsbudgeten. Akademins forskningsråd hade fått mer pengar att dela ut, och således kunde också forskningsrådet för naturvetenskap och teknik finansiera fler högklassiga ansökningar än tidigare år.

Eftersom man inte kunde bevilja finansiering till alla ansökningar som fått utmärkt betyg (betyget 6 eller 5), fattade forskningsrådet finansieringsbesluten gällande dessa starka ansökningar utifrån bedömningsutlåtandena och de riktlinjer som styr forskningsrådets beslutsfattande (se Kriterier och riktlinjer vid beslut). De viktigaste finansieringskriterierna var den sökandes personliga kompetens och forskningens kvalitet, genomslag och nyhetsvärde. Forskningsrådet betonade även vikten av forskarmobilitet och tidigare erfarenhet av arbete inom olika slags forskningsmiljöer.

Forskningsrådets mål var att stödja naturvetenskaplig och teknisk forskning på bred front. I septemberutlysningen 2016 ville forskningsrådet dessutom gärna se ansökningar inom de områden som har framhållits som viktiga för Finlands ekonomi och välfärd:

 • energi-, miljö-, och materialeffektiv teknologi
 • bio- och nanoteknologi
 • teknologi för hälso- och sjukvård och välfärd
 • metoder inom arktiskt kunnande.

Av ansökningarna inom dessa områden fick 43 ansökningar utmärkt betyg. Forskningsrådet beslutade att bevilja finansiering till 21 av dessa ansökningar.

Mer information

 • vetenskapsrådgivare Maaria Lehtinen, tfn 0295 335 061, fornamn.efternamn(at)aka.fi
 • vetenskapsrådgivare Jukka Tanskanen, tfn 0295 335 071, fornamn.efternamn(at)aka.fi
 • lista över beviljade bidrag

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning.Vi finansierar forskning med 437 miljoner euro år 2017. En del av Akademins stöd till vetenskaplig forskning (70,7 mn euro år 2017) finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus intäkter.

Senast ändrad 7.11.2019
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »