FI EN

20 nya forskardoktorer finansieras inom området biovetenskap och miljö

16.5.2017

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap och miljö har beslutat att finansiera 20 nya anställningar som forskardoktor. Forskningsrådets sammanlagda finansiering för anställningar som forskardoktor uppgår till ca 5,4 miljoner euro. Forskningsrådet lät bedöma totalt 132 ansökningar om bidrag för anställning som forskardoktor som inlämnats under Akademins septemberutlysning 2016.

Beviljandegraden var 15 procent. Beviljandegraden var högre än tidigare tack vare den tilläggsfinansiering som hade reserverats för Akademin i statsbudgeten. Akademin hade fått mer pengar att dela ut, och således kunde också forskningsrådet för biovetenskap och miljö finansiera fler högklassiga sökande än tidigare år. Andelen kvinnor bland finansieringsmottagarna var 60 procent.

De viktigaste finansieringskriterierna var forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och den sökandes personliga kompetens. Forskningsrådet beaktade även den sökandes förutsättningar att öka sin självständighet under projektets lopp samt lade vikt vid tillräckligt långvarig internationell mobilitet. Andra forskningspolitiska kriterier som beaktades var stödjande av vetenskapligt lovande forskare som befinner sig i en tidig fas av forskarkarriären, projektets vetenskapliga kurage och eventuella positiva nytto-/riskförhållande samt samhälleligt genomslag.

Mer information

  • vetenskapsrådgivare Outi Ala-Honkola, tfn 0295 335 029, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Laura Forsström, tfn 0295 335 041, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • specialforskare Timo Kolu, tfn 0295 335 044, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • lista över beviljade bidrag

Finlands Akademi, kommunikationen
Vesa Varpula, webbinformatör
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi 

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Vi finansierar forskning med 437 miljoner euro år 2017. En del av Akademins stöd till vetenskaplig forskning (70,7 mn euro år 2017) finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus intäkter.

Senast ändrad 7.11.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »