FI EN

18,2 miljoner från Finlands Akademi till forskningsprojekt inom området hälsa

28.4.2017

Finlands Akademis forskningsråd för hälsa har beviljat sammanlagt 18,2 miljoner euro i akademiprojektsbidrag till 41 forskningsprojekt.

Beviljandegraden steg till 18 procent från 13 procent i fjol. Beviljandegraden var högre än tidigare tack vare den tilläggsfinansiering som hade reserverats för Akademin i statsbudgeten. Akademins forskningsråd hade fått mer pengar att dela ut, och således kunde också forskningsrådet för hälsa finansiera fler högklassiga forskningsprojekt än tidigare år.

I forskningsrådets finansieringsbeslut lades vikt vid projektens vetenskapliga kvalitet och genomslag samt vid stöd för vetenskaplig förnyelse. Forskningsrådets mål var också att stödja hälsoforskningen på bred front.

Bland de projekt som fick bidrag av forskningsrådet för hälsa undersöks bl.a. orsaker och mekanismer som leder till sjukdomar, effektfullheten av olika behandlingsmetoder och faktorer som inverkar på arbets- och funktionsförmågan. Se hela listan här.

Mer information

  • vetenskapsrådgivare Kati Takaluoma, tfn 0295 335 150, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Vera Mikkilä, tfn 0295 335 048, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • lista över beviljade bidrag

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
fornamn.efternamn(at)aka.fi
tfn 0295 335 131

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Vi finansierar forskning med 437 miljoner euro år 2017. En del av Akademins stöd till vetenskaplig forskning (70,7 mn euro år 2017) finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus intäkter.

Senast ändrad 7.11.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »