FI EN

110 projekt inom naturvetenskaplig och teknisk forskning får akademiprojektsbidrag

20.6.2017

Finlands Akademi har beslutat att bevilja omkring 48 miljoner euro till forskningsprojekt inom naturvetenskap och teknik. Finansieringen beviljas av forskningsrådet för naturvetenskap och teknik inom bidragsformen akademiprojektsbidrag. Sammanlagt är det 110 projekt som finansieras och finansieringstiden är i regel fyra år. Konsortieprojektens andel av de finansierade projekten var ca 30 procent. Forskningsrådet behandlade sammanlagt 614 ansökningar om akademiprojektsbidrag som inlämnades i Akademins septemberutlysning 2016. Beviljandegraden var 18 procent och den genomsnittliga finansieringen uppgick till ca 435 000 euro per projekt.

Beviljandegraden är högre än tidigare tack vare den tilläggsfinansiering som hade reserverats för Akademin i statsbudgeten. Akademin hade fått mer pengar att dela ut, och således kunde också forskningsrådet för naturvetenskap och teknik finansiera fler högklassiga forskningsprojekt än tidigare år.

Eftersom man inte kunde bevilja finansiering till alla ansökningar som fått utmärkt betyg (betyget 6 eller 5), fattade forskningsrådet finansieringsbesluten gällande dessa starka ansökningar utifrån bedömningsutlåtandena och de riktlinjer som styr forskningsrådets beslutsfattande (se Kriterier och riktlinjer vid beslut). De viktigaste finansieringskriterierna var forskningens kvalitet, genomslag och nyhetsvärde samt forskarens eller forskargruppens kompetens. Forskningsrådet betonade även vikten av forskningens ekonomiska och samhälleliga genomslag samt det forskningssamarbete och den forskarmobilitet som ingick i projektförslagen. Forskningsrådets mål var att stödja naturvetenskaplig och teknisk forskning på bred front. Genom förstklassig forskning bidrar projekten till att främja den finländska forskningens vetenskapliga och samhälleliga genomslag samt vetenskaplig förnyelse.

Se hela listan med bidragsmottagarna, projektbeskrivningarna och bidragssummorna genom att klicka på länken under Mer information.

Mer information

  • vetenskapsrådgivare Samuli Hemming, tfn 0295 335 024, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Jukka Tanskanen, tfn 0295 335 071, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • lista över beviljade bidrag

Finlands Akademi, kommunikationen
Vesa Varpula, webbinformatör
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning.Vi finansierar forskning med 437 miljoner euro år 2017. En del av Akademins stöd till vetenskaplig forskning (70,7 mn euro år 2017) finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus intäkter.

Senast ändrad 7.11.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »