FI EN

Viktigt att undervisa i ekonomi redan på lågstadiet – goda resultat av inlärning genom spel

10.5.2016

Den finländska utbildningsinnovationen Företagsbyn, som bygger på inlärning genom spel, förbättrar avsevärt skolelevers ekonomiska kompetens. Detta framgår av en färsk studie vid Vasa universitet som finansierats av Finlands Akademi. Forskningsresultaten offentliggjordes på Finlands Akademis vetenskapsfrukost.

”Resultaten visar att det är bra att undervisa redan lågstadieelever i ekonomi”, säger Panu Kalmi, professor i ekonomi vid Vasa universitet, som gjort studien. I och med den nya läroplanen för grundskolan som införs nästa höst får redan fjärdeklassister på lågstadiet undervisning i ekonomi. Tidigare har det i allmänhet skett först i klass nio.

”Det gäller att framställa ekonomiska frågor på ett praktiskt och inspirerande sätt så att de senare blir en naturlig del av det dagliga livet”, säger Kalmi.

Företagsbyn går ut på att elever tillbringar en dag i en inlärningsmiljö som simulerar ekonomisk verksamhet. Där kan eleverna inhämta kunskaper och kompetens om frågor relaterade till arbetsliv, ekonomi och företagande. Konceptet omfattar också lektioner i normal klassrumsmiljö.

”Det är viktigt att motivera lågstadieelever att lära sig ekonomi, eftersom man i denna ålder inte heller har utvecklat dåliga ekonomiska vanor. I grundskolan kan man fortfarande nå hela årskullen”, poängterar Kalmi.

Flickor och pojkar lika skickliga i ekonomi

Vasa universitet samlade forskningsmaterialet i 46 skolor i Helsingfors, Joensuu, Kuopio, S:t Michel och Seinäjoki under läsåret 2014–2015. Cirka 900 elever svarade på både den preliminära och den avslutande enkäten.

I genomsnitt ökade sjätteklassisternas kunskaper om ekonomi med cirka 17 procent under programmet. Resultatet erhölls genom att jämföra skolelevernas kunskapsnivå före och efter deltagandet i programmet. Förståelsen av räntor, företagsvinster och konkurrensens inverkan på prissättningen är exempel på områden där kunskaperna ökade mest. Inga könsskillnader upptäcktes i studien.

Enligt studien ökade inlärningsmiljön också intresset för sparande och därigenom sparaktiviteten. Barnen ansåg att de lärde sig nyttiga färdigheter med tanke på skötseln av den egna ekonomin och arbetslivet. ”Med tanke på sparaktiviteten är det också viktigt att barn har eget bankkonto och att de lär sig hur man diskuterar ekonomiska frågor i familjen”, säger Kalmi.

Företagsbyn har planerats av Taloudellinen tiedotustoimisto (TAT) som också administrerar den. Inlärningsmiljön som lanserades 2010 har redan besökts av över 160 000 sjätteklassister.

Unga med bostadslån klarar ekonomin

För unga vuxna är det en utmaning att anpassa konsumtionsutgifter och små löneinkomster till varandra. ”För unga är det också viktigt att konsumera, eftersom de växer in i samhället och sin närkrets genom konsumtion”, berättar Anna-Riitta Lehtinen, projektplanerare på Konsumentforskningscentret vid Helsingfors universitet.

Unga spenderar mest pengar på boende, resor och mat. Redan under 24 år gamla personer kan ha bostadslån. Det finns betydande skillnader i den ekonomiska kompetensen mellan unga med bostadslån respektive konsumtionskrediter. De unga med bostadslån som intervjuades i samband med det av Finlands Akademi finansierade projektet Nuoret ja velka (Unga och skulder) behärskar sin ekonomi väl trots mycket stora lån, och de har inte skuldsatt sig ytterligare till skillnad från unga med konsumtionskrediter.

”Ekonomihushållningen och konsumtionen hos unga med bostadslån präglas av dagligt sparande, knusslande, självkontroll och planmässighet”, berättar Anna-Riitta Lehtinen.

”Personer med bostadslån har fler mål och större kännedom om risker i ekonomin och livet jämfört med personer med konsumtionskrediter. De har förberett sig på riskerna med ekonomiska buffertar, snabbare återbetalning och försäkringar.”

Mer information:

Finlands Akademi, kommunikationen
Tuula Toivio, informatör
tfn 0295 335 156
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 10.5.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »