FI

Varför är inte isen hal och kan ett däck rulla utan motstånd? Nya experimentella mätmetoder bidrar till innovationer

12.4.2016

Isfriktion är ett komplicerat fenomen. Isens grovhet och det smörjande vattenlagret ändras kontinuerligt då t.ex. ett bildäck glider över isen. 

”Vi kan med de nyaste mätinstrumenten mäta isgrovheten på mikroskopisk nivå när vi utför friktionsmätningar. Denna mikroskopiska grovhet kan potentiellt utnyttjas för att förbättra bildäckens grepp. På så vis kunde man utveckla ett friktionsdäck som ger bättre fäste än ett vanligt dubbdäck även på is”, säger akademiforskare Ari Tuononen. Tuononens forskningsgrupp undersöker den friktionsteori som gäller kontakten mellan gummi och is.  

Gruppens färska undersökningar bekräftar att mikrometerskalans grovhet inverkar på friktionen mer än t.ex. asfaltens skenbara grovhet.  

Ett däcks grepp försämras klart om man minskar på rullmotståndet. Däckens rullmotstånd förorsakar upp till en tredjedel av ett fordons bränsleförbrukning och trafiken står för nästan 60 procent av världens oljeförbrukning. Genom att inverka på rullmotståndet kan man avsevärt spara på bränslekostnader, minska utsläpp och förlänga elbilars räckvidd.  

Tuononens grupp har nyligen utvecklat ett mätinstrument som bygger på högeffektiva lasersensorer och som kan användas för att mäta formförändringar i bildäck. Med hjälp av instrumentet kan man gå till botten med rullmotståndet och utforska den osymmetriska kontakttrycksfördelning som beror på däckgummits dämpande funktion. Gruppens forskning genomförs inom ramen för ett EU-finansierat projekt som siktar till att utveckla ett lastbilsdäck som har 20 procent mindre rullmotstånd än existerande däck.  

Lagstiftningen gällande dubbdäck har nyligen förnyats. De nya bestämmelserna gör att dubbdäck kan beviljas typgodkännande på basis av ett överkörningstest som mäter det slitage som vägbeläggningen orsakas. Testets tillförlitlighet har dock ifrågasatts. Det har lett till att det nu finns däck på marknaden som sliter hårt på vägytan, även om de nya reglerna skulle tvärtom minska slitaget och minska på gatudammet. Aalto-universitetet deltar i utvecklingen av ett dubbdäck som skulle slita mycket lite på vägytor. Man har t.o.m. kunnat observera en enskild dubbs rörelser med en ytterst liten sensor som placerats inuti dubben.  

Mer information: 

akademiforskare Ari Tuononen, Aalto-universitetet, tfn 050 560 4702, ari.tuononen(at)aalto.fi      

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör
Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 12.4.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »