FI EN

Universitet kan åter ansöka om profileringspengar från Finlands Akademi

20.10.2016

Finlands Akademis tredje utlysning av finansiering för stärkandet av universitetens profilering öppnar i slutet av oktober. Målet med finansieringen är att stödja och påskynda de finländska universitetens strategiska profilering för att bidra till stärkandet av forskningens kvalitet. I 2016 års utlysning (Profi 3) fästs särskild uppmärksamhet vid arbetsfördelningen och samarbetet mellan universitet. Ansökningstiden är 26.10–16.11.2016.

Universiteten kan ansöka om finansiering för existerande högklassiga forskningsområden, tillväxtområden med potential att nå toppen eller helt nya områden med stor potential. Dessa områden är s.k. profileringsområden, forskningsområden som ett universitet ämnar utveckla enligt sin strategi. Ett profileringsområde är en noggrant utvald del av ett universitets forskningsverksamhet.

Profileringsfinansieringen är också ett sätt att nå tätare samarbete mellan finländska universitet och mellan universiteten och yrkeshögskolor, forskningsinstitut, sjukvårdsdistrikt och andra relevanta aktörer. I de regionala och tematiska kompetenskluster som arbetsfördelningen och samarbetet ger upphov till kan även ingå parter från den privata och tredje sektorn.

Profi 3-utlysningen har en total finansiering på 50 miljoner euro. Finansieringen är konkurrensutsatt. Finansieringen söks av universitet, varje universitet med en egen ansökan. I ansökan ska ingå en verksamhetsplan där universitetet ska beskriva forskningens nuvarande nivå inom det utvalda profileringsområdet samt den eftersträvade nivån. Universitetet ska även presentera de åtgärder med vilka man ämnar nå den eftersträvade nivån.

Ansökningarna bedöms av en internationell expertpanel. Panelen består av experter (rektorer, vice rektorer och motsvarande) från europeiska universitet med mångsidig och ingående erfarenhet av reformer som stöder universitetsforskning. Panelen har till uppgift att bedöma ansökningarna, intervjua universitetens ledning och skriva utlåtanden på ansökningarna.

Läs mer om profileringsinstrumentet och -utlysningen på Akademins webbplats.

Mer information

  • överdirektör för forskning Riitta Maijala, tfn 0295 335 002, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • konsultativt vetenskapsråd Anne Heinänen, tfn 0295 335 021, fornamn.efternamn(at)aka.fi      

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen, kommunikationsdirektör
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 20.10.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »