FI EN

Spetsprojektsfinansiering till 101 projekt som mångsidigt utnyttjar forskningens resultat

30.9.2016

Finlands Akademi har idag beslutat att bevilja spetsprojektsfinansiering till 101 forskningsprojekt inom ramen för utlysningen Framåt med forskning. Spetsprojektsfinansieringen grundar sig på ett anslag som Akademin fått via regeringsprogrammet för att stärka forskningens kvalitet och genomslag samt främja aktivt samarbete med de som utnyttjar forskningens resultat. Akademins spetsprojektsfinansiering uppgår till totalt 30 miljoner euro. En särskild målgrupp är unga forskare vars forskningsprojekt redan tidigare har fått bra betyg i kollegiala vetenskapliga bedömningar.

Akademin mottog sammanlagt 598 ansökningar om spetsprojektsfinansiering. Ansökningarna bedömdes i 13 bedömningspaneler av totalt 138 finländska och utländska experter. Finansiering beviljades till 101 projekt, dvs. beviljandegraden är 17 procent. Finansieringstiden är två år och forskarna kan använda finansieringen under de tre nästkommande åren.

Andelen män bland finansieringsmottagarna var 60 procent och andelen kvinnor 40 procent. Andelarna var desamma bland de sökande. Den akademiska åldern både hos de sökande och hos finansieringsmottagarna (dvs. tiden mellan den senaste disputationen och ansökningstidpunkten) var i genomsnitt nio år. 83 procent av finansieringsmottagarna arbetar vid universitet, 17 procent vid forskningsinstitut.

Bland finansieringsmottagarna finns i synnerhet sådana projekt som kom med färska och nytänkande idéer om hur forskningsresultaten kunde nyttiggöras. De mest framgångsrika forskningsområdena var fysik, datavetenskap, elteknik och elektronik, neurovetenskap och miljövetenskap.

De finansierade projekten främjar nyttiggörandet av forskningsrön på många olika sätt. Finansiering beviljades t.ex. till ett projekt om förebyggandet av överfiske som ska ta fram en modell som utnyttjar en ekosystembaserad metod för fiskbeståndsuppskattning och som ska främja hållbart fiske. Ett annat av de finansierade projekten ska undersöka de utmaningar som företagare i små och medelstora företag i Finland står inför när de går i pension. Projektets mål är att ta fram en applikation som kan öka företagarnas kännedom om pensionering, optimera övergången från arbete till pension och trygga sysselsättningen i företagen. Finansiering beviljades dessutom till ett projekt som ska bygga en webbaserad tjänst för inlärningsspel och spelbaserad utvärdering.

Inom hälsoforskningens område finansierades projekt om bl.a. lämpligheten och effektfullheten av läkemedel, individualiserad och analytisk hälso- och sjukvård och mätning av hälsa samt handlingsmodeller för effektivt förebyggande av demens. Flera av projekten ska också utveckla bättre cancerdiagnostik och mer individualiserade behandlingar mot cancer.

”Vi är mycket nöjda med ansökningarnas kvalitet. Det är glädjande att de sökande var intresserade av så många olika sätt att nyttiggöra forskningsrön. Fastän vi inte hade begränsat forskningstemana visade forskarna stort intresse för de områden som också prioriteras i regeringsprogrammet. Forskarna kom naturligtvis med innovativa idéer också inom andra intressanta områden. Bland de finansierade projekten undersöks bl.a. nyttjandepotentialen hos mycket känsliga sensorer för elektromagnetisk strålning och användningen av en ny typ av ljussensor inom avbildning och säkerhetsapplikationer”, berättar Riitta Maijala, överdirektör för forskning vid Finlands Akademi.

Mer information

  • Lista över finansierade projekt
  • www.aka.fi/spetsprojekt
  • överdirektör för forskning Riitta Maijala, Finlands Akademi, tfn 0295 335 002, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • direktör Arja Kallio, enheten för akademiprogram, Finlands Akademi, tfn 0295 335 037, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen, kommunikationsdirektör
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 28.10.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »