FI EN

Spetsprojektsfinansiering av Finlands Akademi för att stödja utnyttjandet av forskningsresultat

14.3.2016

I april 2016 ska Finlands Akademi öppna en riktad utlysning i syfte att främja utnyttjandet av forskningsresultat. Målet med finansieringen är att fortsättningsvis stärka forskningens kvalitet och genomslag samt att främja aktivt samarbete med de som utnyttjar forskningens resultat. Utlysningen gäller samtliga vetenskapliga discipliner och forskningsområden. Akademin har inte heller begränsat utlysningens forskningsteman.

Akademin ordnar ett infomöte om finansieringen på tisdag den 15 mars i Helsingfors kl. 13–15. Mötet är redan fullbokat, men det direktsänds på webben och sändningen kan också ses efter mötet på adressen www.aka.fi/karkihanke-info. Akademin har också öppnat en webbenkät för att se om forskare vill anmäla sitt preliminära intresse att delta i utlysningen. Forskare kan delta i enkäten på Akademins webbplats på adressen www.aka.fi/spetsprojekt.

”Finansieringen riktas till pågående högklassig forskning och till mångsidigt utnyttjande av dess resultat. Vi vill bidra till att ytterligare stärka forskningens kvalitet och genomslag i samhället t.ex. genom aktivt samarbete med de som utnyttjar forskningens resultat eller genom experimentering och pilotprojekt”, berättar direktör Riitta Maijala från Finlands Akademi.

Vidare vill Akademin stödja internationell och gränsöverskridande mobilitet bland forskare samt deras arbete vid sådana organisationer som utnyttjar forskningsresultat.

En särskild målgrupp är unga forskare vars forskningsprojekt redan tidigare har fått bra betyg i kollegiala bedömningar. Exempelvis akademifinansierade akademiforskare eller forskardoktorer kan söka finansieringen. Finansieringen kan även sökas av sådana forskare som har beviljats finansiering av en utländska eller internationell finansiär som motsvarar Finlands Akademi, under förutsättning att de har avlagt sin senaste doktorsexamen högst 14 år sedan. Finansieringen kan inte överlappa med pågående finansiering.

Finansieringen beviljas för tvååriga projekt och den uppgår till högst 300 000 euro per projekt. Finansieringsperioden är 1.10.2016–30.9.2018. Utlysningens totala budget är 30 miljoner euro. Finansieringen anvisas forskarens finländska forskningsplats.

Finansieringen grundar sig på ett av regeringsprogrammets spetsprojekt. Anslaget som Akademin fått gäller det prioriterade området Kompetens och utbildning och dess spetsprojekt som syftar till att öka samarbetet mellan högskolor och näringsliv för att kommersialisera innovationer. Akademin genomför spetsprojektet tillsammans med Tekes, som har lanserat sitt eget finansieringsprogram som en del av spetsprojektshelheten.

Läs mer om Finlands Akademis spetsprojektsfinansiering i utlysningstexten och på webben på www.aka.fi/spetsprojekt.

Också enkäten nås via www.aka.fi/spetsprojekt. Vi hoppas att alla de forskare som överväger att delta i utlysningen skulle preliminärt anmäla det forskningsområde som deras eventuella ansökan skulle gälla. Denna anmälan är inte bindande, men den skulle hjälpa oss att lansera den nya bidragsformen snabbare. Anmälningarna kommer också att användas då vi sammankallar de paneler som ska bedöma ansökningarna.

Mer information:

  • vetenskapsrådgivare Erja Hänninen, tfn 0295 335 153, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • ledande vetenskapsrådgivare Tiina Jokela, tfn 0295 335 046, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • ledande vetenskapsrådgivare Jaana Roos, tfn 0295 335 151, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • direktör Riitta Maijala, tfn 0295 335 114, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen
kommunikationsdirektör
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 14.3.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »