FI EN

Riitta Maijala utnämnd till ny överdirektör för forskning vid Finlands Akademi

29.2.2016

Docent VMD Ritta Maijala har utnämnts till överdirektör för forskning vid Finlands Akademi för en femårsperiod fr.o.m. den 1 juli 2016. Akademins styrelse beslutade om utnämningen vid sitt möte den 26 februari.

Riitta Maijala jobbar för närvarande vid Akademin som direktör för tematisk forskningsfinansiering.

Tidigare var Maijala chef för Undervisnings- och kulturministeriets forskningspolitiska ansvarsområde. Hon har dessutom bl.a. varit forskare, lektor och professor och arbetat med ledningsuppdrag inom Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel (EELA), Helsingfors universitet, jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelssäkerhetsverket Evira och Europas livsmedelssäkerhetsverk EFSA.

Maijala har bedrivit forskning inom livsmedelshygien, riskbedömning och tillsyn av miljö- och hälsoskydd.

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen, kommunikationsdirektör
tfn 
0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 29.2.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »