FI EN

Ny kommitté för forskningens infrastrukturer

1.3.2016

Finlands Akademis styrelse har tillsatt en ny nationell kommitté för forskningens infrastrukturer för perioden 29.2.2016–30.6.2019.

Den s.k. FIRI-kommittén har till uppgift att följa upp och utveckla den nationella och internationella forskningsinfrastrukturverksamheten. Kommittén lägger fram förslag till Akademins styrelse om långsiktiga planer för forskningsinfrastruktur, beslutar om valet av infrastrukturprojekt och svarar för uppföljningen av projekten. Kommittén sköter också andra uppgifter som gäller forskningsinfrastruktur och som Akademins styrelse ålägger den.

Kommitténs ordförande är direktör Riitta Maijala från Finlands Akademi. Vice ordförande är undervisningsråd Erja Heikkinen från Undervisnings- och kulturministeriet.

De övriga medlemmarna är

 • professor Paula Eerola, Helsingfors universitet
 • generaldirektör Juhani Eskola, Institutet för hälsa och välfärd
 • rektor Mikko Hupa, Åbo Akademi
 • prorektor Keijo Hämäläinen, Finlands universitet UNIFI rf, Helsingfors universitet
 • generaldirektör Lea Kauppi, Finlands miljöcentral
 • konsultativ tjänsteman Pirjo Kutinlahti, Arbets- och näringsministeriet
 • rektor Liisa Laakso, Tammerfors universitet
 • rektor Markku Lahtinen, Rådet för yrkehögskolornas rektorer Arene rf, Tammerfors yrkeshögskola
 • direktör Ilona Lundström, Tekes
 • rektor Jukka Mönkkönen, Östra Finlands universitet
 • professor Hannu Savolainen, Jyväskylä universitet
 • vetenskaplig direktör Anne-Christine Ritschkoff, VTT
 • professor Mika Rämet, Uleåborgs universitet
 • kanslichef Päivi Sillanaukee, Social- och hälsovårdsministeriet
 • professor Lea Sistonen, Åbo Akademi.

Undervisningsråd Petteri Kauppinen från Undervisnings- och kulturministeriet valdes till stadigvarande expert i kommittén.

Den nya kommittén för forskningens infrastrukturer består till en stor del av medlemmar från den tidigare kommittén, som tillsattes 2014. På så vis har man strävat efter att säkra kontinuiteten i verksamheten. Vid planeringen av kommitténs sammansättning beaktades rotationen mellan universitetens och forskningsinstitutens representanter.

Mer information

 • överdirektör för forskning Marja Makarow, tfn 0295 335 002, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen, kommunikationsdirektör
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 1.3.2016
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »