FI EN

Nätberoende och skoltrötthet ger näring åt varandra

24.5.2016

För mycket nätanvändning skapar en grogrund för skoltrötthet. Skoltrötthet åter kan leda till för mycket nätanvändning, dvs. digitalt beroende. I den longitudinella undersökningen Mind the Gap som finansieras av Finlands Akademi har ett samband mellan digitalt beroende och skoltrötthet kunnat konstateras både i grundskolan och gymnasiet. Den finländska undersökningen har publicerats i den internationella vetenskapliga publikationen Journal of Youth and Adolescence i maj 2016.

Enligt undersökningen kan för mycket nätanvändning leda till skoltrötthet och vidare till depression. Risken för att en ung person ska drabbas av digitalt beroende är särskilt överhängande om intresset för skolan slocknar och förbyts i cynism.

Studieintresset livsviktigt

Enligt undersökningen är det av avgörande betydelse att ingripa i digitalt beroende och skoltrötthet i högstadieåldern. Det bästa sättet att skydda de ungas psykiska hälsa och hindra orimlig nätanvändning är att få dem att själva engagera sig i skolgången, att stimulera deras studieintresse och att förhindra skoltrötthet.

Depressionssymptom och skoltrötthet i de övre tonåren är enligt undersökningen vanligare bland flickor än bland pojkar. Pojkarna lider mer än flickorna av för mycket nätanvändning.

I undersökningen granskades Helsingforsunga i två åldersgrupper, 12–14 respektive 16–18 år. Den yngre gruppen bestod av elever i sjätte årskursen födda år 2000, den äldre av första klassens gymnasieelever födda 1997. Totalt omfattade undersökningen över 3 000 Helsingforsunga från 33 grundskolor och 18 gymnasier.

Undersökningen som finansierades av Finlands Akademi är den första longitudinella studien som granskar sambanden mellan omåttlig nätanvändning, engagemang i skolarbetet, skoltrötthet och depression bland unga. Dagens unga är så kallade digitala infödingar, dvs. de är de första åldersklasserna som vuxit upp med mobila apparater och sociala medier.

Övergången till digitalisering, det så kallade digitala språnget, har två ansikten. Å ena sidan visar tidigare forskning att internet erbjuder viktiga sociala erfarenheter som skänker välbehag och är nyttiga både i senare studier och i arbetslivet. Genom pedagogisk användning av digital teknik kan många unga också fås att intressera sig för vetenskapen och motiveras att själva använda teknik. Å andra sidan kan digitalt beroende vara utmattande och rentav orsaka depression.

Salmela-Aro, K., Upadyaya, K., Hakkarainen, K., Lonka, K. & Alho, K. (in press). The Dark Side of Internet Use: Two Longitudinal Studies of Excessive Internet Use, Depressive Symptoms, School Burnout and Engagement Among Finnish Early and Late Adolescents. Journal of Youth and Adolescence.

Mer information

  • Professor Katariina Salmela-Aro, katariina.salmela-aro(at)helsinki.fi, 050 415 5283, Cicero learning, Helsingfors universitet och psykologiska institutionen vid Jyväskylä universitet
  • Projektet Mind the Gap
  • www.wiredminds.fi

Finlands Akademi, kommunikationen 
Niina Kellinsalmi
tfn 0295 335 062
niina.kellinsalmi(at)aka.fi

Senast ändrad 24.5.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »