FI EN

Identifiering av genetiska defekter stöder behandling av prostatacancer

4.11.2016

I behandlingen av prostatacancer söker man för närvarande defekter i genomet som skulle underlätta diagnos och utveckling av individuell behandling för patienterna. Professor Tapio Visakorpi vid Tammerfors universitet utreder med finansiering från Finlands Akademi molekylbiologin vid prostatacancer. Målet är att få en täckande bild av sjukdomens mekanismer och med hjälp av den utveckla behandlingen.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Finland och den näst vanligaste orsaken till dödsfall på grund av cancer. Mekanismerna bakom sjukdomen skiftar avsevärt från individ till individ. Därför bör behandlingen anpassas individuellt, allt enligt patientens egen sjukdomsbild, anser Visakorpi.

”De flesta fallen av prostatacancer som konstateras är tämligen godartade och de kräver inte nödvändigtvis någon aktiv behandling. Å andra sidan kan vissa typer av prostatacancer vara mycket aggressiva. När man gjort diagnosen är det svårt att tillförlitligt avgöra vilken typ av sjukdom det är fråga om, vilket är ett stort problem med tanke på behandlingen, berättar Visakorpi. Under de senaste tio åren har många nya behandlingar mot prostatacancer utvecklats. Problemet är återigen att det inte går att avgöra vilken som är den mest effektiva behandlingen för den enskilda patienten.

”Den senaste genomforskningen har visat att trots att prostatacancer börjar utvecklas i en cell, växer det fram nya cancercellpopulationer som har ett annat genom. Det är inte endast en sjukdom utan flera mekanismer som leder till att sjukdomen börjar utvecklas. Därför skulle det vara viktigt att identifiera de defekter i genomet som förekommer i alla cancerceller hos varje patient, alltså mutationerna i stammen och att rikta behandlingen mot dessa”, säger Visakorpi. ”Detta kräver flera prover från patienten. Även hanteringen av proverna behöver utvecklas så att den bättre lämpar sig för molekylär analys. Vi har utvecklat en ny metod för hantering av cancervävnad.”

En del av de nuvarande behandlingarna kan få en negativ verkan för patienten

Det har varit känt redan i femtio år att prostatacancer stimuleras av manliga könshormoner, androgener. Den hormonala behandlingen som motverkar tillväxten eller effekten av androgener har varit en så kallad gyllene behandlingsmetod när sjukdomen har spritt sig. Under behandlingen kan prostatacancern dock aktivera en ny bana för androgenerna.

”Vi påvisade redan på 1990-talet att en mekanism för denna nyaktivering är replikationen av genen androgenreceptor (AR) som förmedlar androgenens effekt. Nya undersökningar har visat att medicinering med glukokortikoider som ofta används vid behandling av prostatacancerns slutfas, kan vända sig mot patienten. Då sker en mutation i AR-genen vilket medför att glukokortikoiderna aktiverar en annan bana”, berättar Visakorpi.

”Allt detta tyder på att vi bör kunna följa förändringarna i genomet i cancercellerna hos varje patient, inte bara när diagnosen görs utan även under behandlingen när sjukdomen utvecklas. På så sätt skulle behandlingen kunna skräddarsys efter sjukdomens olika faser.”

En del av prostatacancerformerna blir till slut oberoende av androgenerna. Visakorpis forskningsgrupp har hittat en ny mekanism som har samband med aktiveringen av transkriptionsfaktorn HES6 som en följd av genfusionen som leder till att den här typen av cancercell utvecklas. Dessa former av prostatacancer behöver en annan behandling än hormonal sådan.

Mer information

  • professor Tapio Visakorpi, Tammerfors universitet, tapio.visakorpi@uta.fi, tfn 040 717 4402

Finlands Akademi, kommunikationen
Joonas Aitonurmi
tfn 0295 335 153
joonas.aitonurmi(at)aka.fi

Senast ändrad 4.11.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »