FI

Framtidskunskaper en faktor i ungas intresse för entreprenörskap

31.8.2016

Vissa personlighetsdrag och en förmåga att ta till sig framtidskunskaper hos unga kan tyda på en framtid som företagare. Forskare vid universiteten i Helsingfors och Jyväskylä samt Universität des Saarlandes i Tyskland har undersökt hur ett intresse för entreprenörskap utvecklas under ungdomen och övergången till vuxenlivet. Forskningen finansierades av Finlands Akademi.

Framtidskunskaper utgör en viktig länk mellan personligheten och företagarviljan. De företagarkunskaper som utgör en del av framtidskunskaperna är något som ungdomar kan tillägna sig t.ex. genom sina studier eller fritidsaktiviteter. Hos ungdomar kan personlighetsdrag som ledarskap, självkänsla, kreativitet och proaktiv motivation anknyta till företagarkompetens.

En typisk företagarpersonlighet uppvisar oftast en hög nivå av extraversion, öppenhet och noggrannhet, samtidigt som nivåerna är låga för medgörlighet och neurotiskhet. En förmåga att lära sig företagarkunskaper i kombination med en företagarpersonlighet tyder hos en ung människa på en medvetenhet om företagandets möjligheter och kanske på en kommande företagarkarriär.

Entreprenörskap finns med i den nya läroplanen för den grundläggande utbildningen i Finland som ett av de sju delområdena för mångsidig kompetens. Enligt forskarna kommer största delen av alla nya arbetstillfällen i framtiden att uppstå i små startup-företag. Ungdomarnas sysselsättning i framtiden beror alltså allt mer på deras egen initiativförmåga. Forskarna anser att det är mycket viktigt med tanke på Finlands framtid att ungdomarna får lära sig mer om entreprenörskap.

Faktorer som kan användas för att förutsäga unga människors fallenhet för entreprenörskap har inte tidigare studerats i Finland. Forskningen har bedrivits i anslutning till LEAD-projektet inom akademiprogrammet Lärande och kunnande i framtiden och den longitudinella undersökningen Mind the Gap inom akademiprogrammet Det mänskliga medvetandet. I forskningen deltog 523 gymnasieelever från Helsingfors som studerades i två omgångar, en gång under först året och en gång under andra året i gymnasiet.

Obschonka, M., Hakkarainen, K., Lonka, K. & Salmela-Aro, K. Entrepreneurship as a 21st century skill: Entrepreneurial alertness and intention in the transition to adulthood. Small Business Economics.   

Mer information   

Katariina Salmela-Aro, Jyväskylä universitet, katariina.salmela-aro(at)helsinki.fi 
Martin Obschonka, Saarland University, martin.obschonka(at)uni-saarland.de    

Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Leena Vähäkylä
tfn 0295 335 139
leena.vahakyla(at)aka.fi

Senast ändrad 31.8.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »