FI EN

Forskardoktorsbidrag till 14 forskare inom området hälsoforskning

21.6.2016

Forskningsrådet för hälsa vid Finlands Akademi har beslutat att bevilja bidrag till 14 nya anställningar som forskardoktor. De treåriga finansieringsperioderna inleds i september 2016.

Konkurrensen om finansiering var exceptionellt hård: beviljandegraden var endast nio procent. Alla ansökningar som fått betyget 6 (det högsta betyget) och en tredjedel av de som fått betyget 5 i den internationella kollegiala bedömningen beviljades bidrag.

De nya forskardoktorerna bedriver forskning inom bl.a. biomedicin, hjärnforskning, farmaci, bioinformatik, genetik och folkhälsovetenskap.

Exempel på nya forskardoktorer:

Mervi Ristola fick bidrag för anställning som forskardoktor vid Tammerfors universitet. Ristola forskar kring demyeliniserande sjukdomar, dvs. sjukdomar som leder till förlust av myelin, den fettliknande substans som skyddar nerverna. Demyeliniserande sjukdomar såsom multipel skleros är neurologiska sjukdomar i det centrala nervsystemet som ofta drabbar unga människor. Det finns inga botemedel mot dessa sjukdomar och man känner inte exakt till de mekanismer som gör att myelinet skadas. Ristola har som mål att utveckla en ny experimentell myelineringsmodell. Modellen kan bli ett värdefullt verktyg inom forskningen kring myelinering, läkemedelsutveckling och relaterade sjukdomar. Ristola kommer att använda multipel skleros som en modellsjukdom. Forskningens resultat och den nya kunskapen om hur myelin bildas kan bidra till att utveckla bättre behandlingsmetoder.

Elisa Närvä från Åbo universitet beviljades bidrag för anställning som forskardoktor vid Åbo Bioteknikcentrum för att forska kring celladhesion och integriner, som reglerar cellbindningen. Integriner är ett slags proteiner som spelar en viktig roll vid mänsklig utveckling, men också vid cancer. De är receptorer på cellytan som binder till det extracellulära matrix som finns runt celler. Närvä har som mål att öka vår förståelse av celladhesionens och integrinaktivitetens roll i canceruppkomst och stamceller.

Niina Sandholm beviljades bidrag för anställning som forskardoktor vid Folkhälsan för att undersöka ärftliga riskfaktorer med anknytning till sjukdomar associerade med diabetes. Statistiken visar att det idag finns 347 miljoner diabetiker i världen. En tredjedel av dessa människor drabbas av associerade sjukdomar såsom njursjukdomar, diabetesrelaterade ögonsjukdomar, amputationer och hjärt-kärlsjukdomar. Man vet mycket lite om hur ärftliga faktorer bidrar till dessa sjukdomar. Sandholm siktar till att identifiera de ärftliga riskfaktorerna för att förbättra vår förståelse av sjukdomsförloppet. Detta kan i sin tur bidra till att förbättra diagnostiken, identifiera riskpatienter och utveckla nya läkemedel. Ett ytterligare mål för Sandholm är att identifiera ärftliga faktorer med anknytning till rubbningar i fettomsättningen samt att analysera dessa faktorers inverkan på sjukdomar associerade med diabetes. Målet är att utreda både ofta förekommande och mer sällsynta ärftliga faktorer samt att identifiera riskökande mutationer.

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 21.6.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »