FI EN

Finlands Akademis septemberutlysning pågår – 30 miljoner euro tilläggsfinansiering för den yngre forskargenerationen

1.9.2016

Finlands Akademis septemberutlysning pågår som bäst. Man kan söka t.ex. akademiprojektsbidrag, bidrag för anställning som akademiforskare och forskardoktor samt bidrag för kliniska forskare. Ansökningstiden går ut den 28 september 2016 kl. 16.15.

Finansministeriet föreslår tilläggsfinansiering på 30 miljoner euro i statsbudgeten för nästa år för att främja den yngre forskargenerationens arbete. Om förslaget får grönt ljus kommer tilläggsfinansiering av engångskaraktär att beviljas av Akademin i samband med septemberutlysningen 2016 för akademiprojekt och bidrag för anställning som forskardoktor där sökanden tillhör den yngre forskargenerationen. Finansieringen beviljas i enlighet med villkoren i septemberutlysningen.

I utlysningen om akademiprojekt riktas tilläggsfinansieringen till projekt som leds av forskare i den yngre generationen, där sökanden har docent- eller professorskompetens och har avancerat snabbt i sin egen karriär. Sökande som passar denna profil ska kortfattat motivera i sin forskningsplan på vilka grunder de tillhör denna målgrupp.   I finansieringen som riktas till yngre forskare som har avancerat snabbt i karriären beaktas också avbrott i karriären.  

I utlysningen för bidrag för anställning som forskardoktor innebär tilläggsfinansieringen för forskare i den yngre generationen att fler forskardoktorer kan beviljas bidrag. Däremot leder den inte till förändringar i ansökningsförfarandet.

Preciseringar i ansökningsanvisningarna

Efter att utlysningskungörelsen publicerades har anvisningarna preciserats på flera punkter. Mer information om detta finns i det uppdaterade sammandraget Nytt i septemberutlysningen 2016. Bland annat har anvisningarna om forskningsplanen uppdaterats och alla anvisningar som gäller mobilitetskriteriet för dem som söker bidrag för anställning som forskardoktor eller akademiforskare har sammanställts på en särskild webbplats. Utöver dessa har bl.a. anvisningarna om forskningsmaterialet preciserats.

Senast ändrad 12.9.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »