FI EN

Finlands Akademis septemberutlysning 2016 har nu lagts ut på webben

6.7.2016

Utlysningskungörelsen för Finlands Akademis septemberutlysning 2016 finns nu på Akademins webbplats. Översättningen till engelska publiceras i juli och översättningen till svenska i augusti. Du kan lämna in din ansökan i e-tjänsten 1–28.9.2016. Ansökningstiden för WiFiUS-utlysningen går ut 17.10.2016.

Den icke-öronmärkta finansieringen som Finlands Akademi beviljas i statsbudgeten har under fem år sjunkit med mer än 40 miljoner euro medan antalet ansökningar har ökat kraftigt. Detta har lett till att beviljandegraderna inom centrala finansieringsformer har sjunkit till oroväckande låg nivå under de senaste åren.

Resultaten av de projekt som finansieras av Akademin ska offentliggöras efter att projektet avslutats. Finlands Akademi förutsätter att akademifinansierade projekt publicerar med open access, dvs. att de gör sina forskningsresultat fritt tillgängliga. Från och med septemberutlysningen förutsätter Finlands Akademi även att akademifinansierade projekt gör sina forskningsdata och -metoder tillgängliga för fortsatt bruk. På välmotiverade grunder kan materialets tillgänglighet definieras skilt enligt en skala från fritt tillgängligt för alla till hemligstämplat. Från och med septemberutlysningen 2016 ska en datahanteringsplan bifogas som en skild bilaga till ansökan.

Den som söker bidrag för forskaranställning ska påvisa mobilitet efter doktorsexamen

I enlighet med förhandsinformationen som gavs våren 2016 ska en ansökan om bidrag för anställning som forskardoktor och akademiforskare från och med septemberutlysningen gälla en annan forskningsmiljö än den där sökanden doktorerade. Bidrag kan också sökas för samma forskningsmiljö men då ska sökanden ha arbetat någon annanstans i minst sex månader.

Erfarenhet av många olika forskningsmiljöer är mycket viktig för att forskare ska bli självständiga. Arbete inom olika forskargrupper eller andra forskningsnära uppgifter stärker forskarens personliga nätverk och förbättrar hens möjligheter att placera sig i konkurrensen om forskningsuppgifter eller andra sakkunniguppgifter. Ett mångsidigt kunnande ökar forskningens genomslag och främjar att vetenskapen förnyas; båda dessa är centrala mål i Finlands Akademis strategi, utöver vetenskapens kvalitet.

Utlysningen för anställning som akademiprofessor flyttas till april 2017

Akademin förnyar bidragsformen för akademiprofessorer. Detta innebär brett upplagda diskussioner med olika intressentgrupper under hösten 2016. Nästa utlysning skulle enligt planen inledas i april 2017.

Finansiering som kan sökas i september 2016:

Forskningsprojekt        

 • Akademiprojektsbidrag, alla forskningsområden                        
 • WiFiUS-utlysningen i anslutning till programmet ICT-2023

Bidrag för forskaranställningar

 • Bidrag för anställning som akademiforskare
 • Bidrag för anställning som forskardoktor
 • Bidrag för kliniska forskare
 • Finansiering för internationell forskarmobilitet baserad på bilaterala avtal

Fortlöpande

 • Rådet för strategisk forsknings matchande bidrag för Horisont 2020

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 29.8.2016
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »