FI EN

Finlands Akademis aprilutlysning 2016: nytt program för spetsforskningsenheter, spetsprojektsfinansiering och mera

24.3.2016

[Uppdaterat 1.4.2016]

Utlysningstexten för Finlands Akademis aprilutlysning 2016 har nu lagts ut på webben på svenskapå finska och på engelska.

I aprilutlysningen ingår bl.a. finansiering inom ett nytt program för spetsforskningsenheter. Målet med Akademins program för spetsforskningsenheter är att stärka kvaliteten av den finländska forskningen, bidra till vetenskapens förnyelse och främja forskningens genomslag i samhället.

I april utlyser Akademin också s.k. spetsprojektsfinansiering med en utlysning som går under namnet Framåt med forskning. Akademin har anvisats 30 miljoner euro som en del av regeringsprogrammets spetsprojekt. Akademins finansiering riktas till pågående högklassig forskning och den ska främja utnyttjandet av forskningens resultat. Spetsprojektsfinansieringen är i synnerhet avsedd för unga forskare.

Finansiering kan även sökas inom nya program, såsom akademiprogrammet Hälsa ur kohorter och biobanker (COHORT), som erbjuder finansiering till integration av projekt som redan erhållit basfinansiering. Dessutom öppnas en utlysning inom det nya akademiprogrammet BioFuture2025.

Också finansieringen för forskningsinfrastrukturer (FIRI 2016) kan sökas i samband med aprilutlysningen. År 2017 kommer Akademin inte att öppna utlysningar för s.k. vägvisarinfrastrukturer eller för nya infrastrukturinitiativ. I aprilutlysningen 2016 vill kommittén för forskningens infrastrukturer därför gärna se ansökningar om flerårig finansiering.

Du kan lämna in din ansökan i e-tjänsten fr.o.m. fredag den 1 april. Ansökningstiden går ut onsdag den 27 april kl. 16.15.

Finansiering som kan sökas i april 2016:

För forskning

 • Programmet för spetsforskningsenheter 2018–2025, preliminär ansökan

 • Akademiprogram och relaterade utlysningar
  • BioFuture2025, preliminär ansökan
  • Hälsa ur kohorter och biobanker (COHORT), preliminär ansökan
  • Internationell utlysning för samprojekt inom akademiprogrammet Ny energi: Inno Indigo
 • Riktade utlysningar
   • Spetsprojektsfinansiering – Framåt med forskning
   • Finansiering för Antarktisforskning
   • Tematisk utlysning inom programmet ICT 2023: autonomiska system och system som förbättrar mänskliga egenskaper

För forskare

 • Finansiering för NSF-stipendiater för forskning i Finland

För forskningsmiljöer

 • finansiering för forskningsinfrastrukturer (FIRI 2016, sista ansökningsdag 16.5)
 • RSF:s matchande bidrag för Horisont 2020 (fortlöpande)
Senast ändrad 1.4.2016
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »